Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 665
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

OxyContin 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 120 mg, 160 mg depottabletti SPC 2019-03-27

PL

Resepti

Palandra 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-23

PL

Resepti

Palexia 50 mg, 75 mg, 100 mg tabletti SPC 2019-02-15

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 500 mg tabletti SPC 2014-11-14

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2019-07-04

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2017-08-29

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti SPC 2017-10-09

PL

Itsehoito

Panadol Comp 500 mg-65 mg tabletti SPC 2016-05-16

PL

Itsehoito

Panadol Comp poretabletti SPC 2016-05-16

PL

Resepti

Panadol Extend 665 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Panadol Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-02-23

PL

Itsehoito

Panadol Pore 500 mg poretabletti SPC 2018-11-23

PL

Resepti/itsehoito

Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Panapar (ent. Panadol) 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-12

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2017-11-21

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletti SPC 2019-08-23 Uusi

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 40 mg enterotabletti SPC 2019-08-23 Uusi

PL

Itsehoito

Para-Caps 500 mg kapseli SPC 2015-12-16

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 1000 mg poretabletti SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Paracetamol Accord 500 mg poretabletti SPC 2018-11-28

PL

Resepti

Paracetamol codramol 500 mg tabletti, SPC 2018-05-15

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti SPC 2018-06-04

PL

Itsehoito

Paracetamol+C ratiopharm poretabletti SPC 2019-06-12 Uusi

PL

Resepti

Paracetamol-Ratiopharm 500 mg tabletti SPC 2019-07-10

PL

Itsehoito

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti SPC OTC 2019-07-10

PL

Resepti/itsehoito

Paracetduo 500 mg- 65 mg poretabletti SPC 2017-10-27

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Comp 500 mg/ 65 mg tabletti SPC 2019-08-14

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |  Seuraavat 30   >