Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Persantin Depot 200 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-06-26

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-15

PL

Resepti

Physiotens 0.2 mg tabletti SPC 2017-11-16

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti SPC 2017-11-16

PL

Resepti/itsehoito

Pinex 24 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-06-25

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2019-09-30

PL

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti SPC 2020-07-08.doc Uusi

PL

Resepti

Pravastatin Orion (ent. Pravorion) 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2018-08-24

PL

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-10-30

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2020-05-26.docx Uusi

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2019-04-03

PL

Resepti

Profamid 250 mg tabletti SPC 2019-06-12

PL

Resepti

Progynova 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Qlaira tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-27

PL

Resepti

Quetiapin Mylan 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti

Quetiapin Orion 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2020-04-09.docx

PL

Resepti

Quetiapin Sandoz 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-01-14

PL

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti SPC 2019-10-29

PL

Resepti

Quetiapine Accord 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Quetiapine Accord 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-25.doc Uusi

PL

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2019-10-18

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25,100,200 ja 300 mg tabletti SPC 2018-06-18

PL

Resepti/itsehoito

Ranixal 150 mg poretabletti SPC 2019-11-07

PL

Resepti

Rasagilin Stada 1 mg tabletti SPC 2020-03-19.docx

PL

Resepti

Relifex 500 mg, 1 g tabletti, 1g liukeneva tabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Requip Depot 2mg, 4mg, 8mg depottabletit SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Retafyllin 200 mg ja 300 mg depottabletti SPC 2015-08-26

PL

Resepti

Rigevidoncont 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2020-03-25

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >