Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 31 - 60 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-80 mg, 5 mg-160 mg, 10 mg-160 mg tabletti SPC 2019-04-01

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, tabletti SPC 2019-03-07.docx

PL

Resepti

Amlodipine-Valsartan-Hydrochlorothiazide STADA 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg, 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21.pdf

PL

Resepti

Amorion 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-09-06

PL

Resepti

Amorion Comp 875 mg- 125 mg, 500 mg - 125 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2017-09-07

PL

Resepti

Amoxicillin Mylan (ent. Amoxicillin Merck NM) 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-04

PL

Resepti

Amoxin 375 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-10-02

PL

Resepti

Amoxin Comp 500 mg-125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-23

PL

Resepti

Amoxin Comp 875 mg- 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-18

PL

Resepti

Anafranil 10 mg, 25 mg tabletti SPC 2019-07-29

PL

Resepti

Anagrelid Avansor 0.5 mg kapseli SPC 2017-12-15

PL

Resepti

Anagrelid Orion 0.5mg kapseli kova SPC 2019-01-24.doc

PL

Resepti

Anagrelide AOP 0.5 mg kapseli, kova SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Anagrelide Ratiopharm 0.5 mg kapseli, kova SPC 2020-02-18 Uusi

PL

Resepti

Anagrelide Sandoz 0.5 mg kapseli, kova SPC 2017-12-22

PL

Resepti

Anagrelide STADA 0.5 mg kapseli, kova SPC 2020-03-12

PL

Resepti

Anastelb 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-24

PL

Resepti

Anastrozol Ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2012-08-09

PL

Resepti

Anastrozole Teva 1 mg tabletti SPC 2014-11-10

PL

Resepti

Anazol 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-05-04

PL

Resepti

Angeliq tabletti SPC 2016-10-25

PL

Resepti

Antabus 200 mg poretabletti SPC 2019-08-01

PL

Resepti

Apurin Sandoz 100, 300 mg tabletti SPC 2020-04-24

PL

Resepti

Ardinex 200 mg-30 mg tabletti, SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Arimidex 1mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-04

PL

Resepti

Armoneve 2.5 mg-1.25 mg, 15 mg-7.5 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Armoneve 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2020-04-15

PL

Resepti

Arthrotec Forte säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Arthrotec säädellysti vapauttava tabletti SPC 2020-06-15

PL

Resepti

Arthryl 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-15

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >