Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 608
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-08

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Itsehoito

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Simdax 2.5 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-06

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-06

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Glenmark 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Hexal 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14 Uusi

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Sandoz 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Zentiva 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Sitavig 50 mg bukkaalitabletti, kiinnittyvä SPC 2022-07-25 Uusi

PL

Resepti

Slinda 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Solifenacin KRKA, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30.doc

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Solomet depot 40 mg-ml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-07-29

PL

Resepti

Solomet Depot C. Bupivacain. Hydrochlorid. 40 mgml + 5 mgml injektioneste, suspensio valmisteyhteenveto 2020-09-20.docx

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

Sotalol Mylan 80 mg tabletti SPC 2020-12-29

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-08

PL

Resepti

Spirix 25 mg, 50 mg tabletti SPC 2022-02-16

PL

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Sunitinib Avansor 12,5 mg, 25 mg and 50 mg kapseli, kova SPC 2021-05-24.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >