Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Risperidon Krka 0,5, 1, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-05-22.doc.doc Uusi

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajaova SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2009-05-27

PL

Resepti

Rivomoxi 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2020-06-22.docx Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg ja 1000 mg tabletti SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2019-12-18

PL

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-18

PL

Resepti

Roxithromycin Sandoz 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Rumbabor 250 mg-100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2013-06-14

PL

Resepti

Rumbabor 62.5 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2013-06-14

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2019-12-13

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-14 Uusi

PL

Resepti

Salazopyrin 500 mg tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotrakeet SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2019-06-13.docx

Itsehoito

Sedix tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-30

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti SPC 2015-06-09

PL

Resepti

Selocomp ZOC säädellysti vapautava tabletti SPC 2018-11-26

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2018-09-11

PL

Resepti

Sequidot depotlaastari SPC 2020-01-24

PL

Resepti

Seroquel 25, 100, 150, 200, 300 mg tabletti SPC 2020-05-19.docx Uusi

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm (ent. Sertralin Teva) 50, 100 mg tabletti SPC 2019-07-17

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-08-15

PL

Resepti

Simdax 2.5 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-04-28

PL

Resepti

Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2019-08-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >