Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 658
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Quetiapine Accord 150 mg depottabletti SPC 2019-10-29 Uusi

PL

Resepti

Quetiapine Accord 200, 300, 400 mg depottabletti SPC 2019-10-18 Uusi

PL

Resepti

Quetiapine Accord 25, 100, 200, 300 mg tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Quetiapine Accord 50 mg depottabletti SPC 2019-10-18 Uusi

PL

Resepti

Quetiapine Teva 25,100,200 ja 300 mg tabletti SPC 2018-06-18

PL

Resepti/itsehoito

Ranixal 150 mg poretabletti SPC 2019-11-07 Uusi

PL

Resepti

Rasagilin Stada 1 mg tabletti SPC 2015-12-29.docx

PL

Resepti

Relifex 500 mg, 1 g tabletti, 1g liukeneva tabletti SPC 2018-08-22

PL

Resepti

Requip Depot 2mg, 4mg, 8mg depottabletit SPC 2019-09-17

PL

Resepti

Retafyllin 200 mg ja 300 mg depottabletti SPC 2015-08-26

PL

Resepti

Rigevidoncont 150 mikrog-30 mikrog tabletti SPC 2019-03-07

PL

Resepti

Rimapen 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-08-07

PL

Resepti

Riptanax 12,5 mg tabletti SPC 2018-04-27

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2018-03-26

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajaova SPC 2018-03-15

PL

Resepti

Risperidon Krka 3 mg, 4 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2009-05-27

PL

Resepti

Rivomoxi 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-09.docx

PL

Resepti/itsehoito

Rolod 500 mg ja 1000 mg tabletti SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-05-20

PL

Resepti

Rosuvastatin-Ezetimibe ratiopharm 5 mg- 10 mg, 10 mg-10 mg, 20 mg - 10 mg tabletti SPC 2019-09-10

PL

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-02-09

PL

Resepti

Roxithromycin Sandoz 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-25

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-06

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg - 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-06

PL

Resepti

Rumbabor 250 mg-100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2013-06-14

PL

Resepti

Rumbabor 62.5 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2013-06-14

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg rakeet oraaliliuosta varten SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Sabrilex 500 mg tabletti SPC 2018-05-23

PL

Resepti

Salazopyrin 500 mg tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti SPC 2019-08-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >