Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 641
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudin Mylan 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-16

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Accord (ent Iviverz) 600 mg-300 mg tabletti SPC 2019-01-23

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Sandoz 600 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-01-18

PL

Resepti

Abacavir-Lamivudine Stada 600-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-22 Uusi

PL

Resepti

Abboticin Novum 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-27

PL

Resepti

Absenor 100, 300, 500 mg enterotabletti SPC 2019-05-10

PL

Resepti

Accupro comp 10 mg-12.5 mg, 20 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-04 Uusi

PL

Resepti

Aclovir 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2020-06-03 Uusi

PL

Resepti

Acyrax 200 mg, 400 mg, 800 mg tabletti SPC 2019-10-22

PL

Resepti

Agomelatine Anpharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-21

PL

Resepti

Agomelatine Mylan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-12

PL

Resepti

Agomelatine Stada 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-13

PL

Resepti

Alendronat Mylan 70 mg tabletti SPC 2020-01-17

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 120 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2019-06-24

PL

Resepti/itsehoito

Alfexodil 180 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2019-06-24

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochlorid ratiopharm 10 mg depottabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Alfuzosin hydrochloride Orion 10 mg depottabletti SPC 2019-07-26

PL

Resepti

Allopurinol Accord 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-06-24

PL

Resepti

Allopurinol Mylan 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2019-05-28

PL

Resepti

Allopurinol Sandoz 100 mg, 300 mg tabletti SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Almogran 12.5 mg tabletti SPC 2019-11-08

PL

Resepti

Almotriptan Orifarm 12.5 mg tabletti SPC 2019-09-09

PL

Resepti

Almotriptan Sandoz 12.5 mg tabletti SPC 2020-06-15.docx Uusi

PL

Resepti

Altermol 500 mg-30 mg tabletti SPC 2019-08-15.docx

PL

Resepti

Amaryl 1, 2, 3, 4 mg tabletti SPC 2019-10-15

PL

Resepti

Aminess N tabletti SPC 2016-03-22

PL

Resepti

Aminocont 225 mg depottabletti SPC 2017-08-17

PL

Resepti

Amitriptylin Abcur 10, 25 ja 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-13

PL

Resepti

Amlodipin - Valsartan Stada 5 mg - 80 mg, 5 mg - 160 mg, 10 mg - 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-02

PL

Resepti

Amlodipin-Valsartan Krka 5 mg-320 mg, 10 mg-320 mg tabletti SPC 2018-04-03

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >