Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 601 - 630 kokonaismäärästä 657
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Valganciclovir Orion 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-13

PL

Resepti

Valganciclovir Sandoz, 450 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-26.doc

PL

Resepti

Valorin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-03

PL

Resepti

Valsartan - Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg - 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-11-01

PL

Resepti

Valsartan Actavis 320mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-03-02

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40, 80, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-16 Uusi

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Valsartan Krka 40mg,80mg,160mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Valsartan Orion 80 160 320mg tabl SPC 2018-01-31

PL

Resepti

Valsartan ratiopharm 40 mg, 80 mg ja 160 mg, tabletti SPC 2017-11-29

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80-12.5, 160-12.5, 160-25, 320-12.5 ja 320-25 mg tabletti SPC 2018-11-01

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 80_12.5mg, 160_12.5mg, 160_25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-09

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Vancomycin Xellia 125 mg, 250 mg kapseli SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37.5, 75, 150 mg depotkapseli kova SPC 2019-07-19

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5, 75, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2019-08-08

PL

Resepti

Venlafaxine Bluefish 150 mg depotkapseli SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Venlafaxine Bluefish 75 mg depotkapseli SPC 2019-07-31

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2015-12-29

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2015-12-29

PL

Resepti

Veyann 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-09

PL

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2017-05-12

PL

Resepti

Vinelle 75 mikrog tabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2015-09-15

PL

Itsehoito

Vita-B6 200 mg tabletti SPC 2008-02-08

PL

Resepti

Voltaren 25 mg enterotabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren 50 mg enterotabletti SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren Rapid 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-08-13

PL

Resepti

Voltaren Rapid 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2019-08-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >