Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 608
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti SPC 2017-10-09

PL

Itsehoito

Panadol Coffein 500 mg-65 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-28

PL

Itsehoito

Panadol comp poretabletti SPC 2021-06-17.doc

PL

Itsehoito

Panadol comp tabletti SPC 2021-12-07.doc

PL

Resepti

Panadol Extend 665 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-02-01

PL

Resepti/itsehoito

Panadol forte 1000 mg tabletti SPC 2021-04-19

PL

Itsehoito

Panadol pore 500 mg poretabletti SPC 2021-03-24.doc

PL

Resepti/itsehoito

Panadol Zapp 500 mg tabletti SPC 2022-04-26

PL

Resepti/itsehoito

Panapar 500 mg tabletti SPC 2021-11-08

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 40 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Accord 1000 mg poretabletti SPC 2021-06-09.doc

PL

Resepti

Paracetamol Accord 500 mg poretabletti SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Paracetamol Codramol 500 mg tabletti SPC 2022-05-12

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Krka 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2022-04-13 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti SPC 2021-03-24.doc

PL

Resepti

Paracetamol Teva 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol Teva 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Itsehoito

Paracetamol+C ratiopharm 500 mg+200 mg poretablettil SPC 2022-04-22

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti SPC 2022-05-31

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Comp 500mg-65mg tabletti SPC 2022-05-09 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Paramax-Cod tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletit SPC 2020-02-20

PL

Resepti

Pazopanib STADA 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Pentasa 1 g depottabletti SPC 2021-01-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >