Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 608
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Vancomycin Xellia 125 mg, 250 mg kapseli SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 225 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-03

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-03

PL

Resepti

Ventizolve 1,26 mg nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2020-04-01.doc

PL

Resepti

Vesix 40 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Vimovo 500 mg - 20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-04-20

Resepti

Vimovo 500 mg-20 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28

PL

Itsehoito

VITA-B6 200 mg tabletti SPC 2021-12-29

PL

Resepti

Voltaren 25 mg, 50 mg enterotabletti SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Voltaren Rapid 25 mg, 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-05-27

PL

Resepti

Voltaren Retard 75 mg, 100 mg depottabletti SPC 2020-10-26

PL

Resepti

Voriconazole Sandoz 200 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Voxra 150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Vreya 0,035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-06-20

PL

Resepti

Xatral CR 10 mg depottabletti, SPC 2022-06-09

PL

Resepti

Yanulez 2 mg-0,03 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Resepti

Yasmin 003mg-3mg tabletti SPC 2021-11-03

PL

Resepti

Zanidip 10 mg ja 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Zanipress 10 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zanipress 20 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zanipress 20 mg-20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zarelle 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Zeclar 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-28

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >