Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 641
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Trental 400 mg depottabletti SPC 2020-05-25 Uusi

PL

Itsehoito

Treo poretabletti SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Trimetin 100 mg, 160 mg ja 300 mg tabletti SPC 2008-09-29

PL

Itsehoito

Trineurin tabletti SPC 2018-01-31

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Twicor 10mg-10mg, 20mg-10mg tabletti SPC 2019-09-13.doc

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

PL

Resepti

V-Pen 500, V-Pen mega, V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-10.doc Uusi

PL

Resepti

Valaciclovir Bluefish 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-29

PL

Resepti

Valavir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-04-09

PL

Resepti

Valcyte 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-06-19

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-06-19

PL

Itsehoito

Valeriamed yö-natt tabletti, päällystetty SPC 2016-09-19

PL

Resepti

Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-13

PL

Resepti

Valganciclovir Orion 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-04-13

PL

Resepti

Valganciclovir Sandoz, 450 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-26.doc

PL

Resepti

Valorin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-20

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40, 80, 160, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-07

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Valsartan Krka 40mg,80mg,160mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-05-22

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-06-12.doc Uusi

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-06-12.doc Uusi

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti SPC 2018-12-20

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 80_12.5mg, 160_12.5mg, 160_25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-02-14

PL

Resepti

Valtrex 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-10-24

PL

Resepti

Vancomycin Xellia 125 mg, 250 mg kapseli SPC 2018-02-01

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37.5, 75, 150 mg depotkapseli kova SPC 2019-07-19

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5, 75, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2019-08-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >