Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 571 - 600 kokonaismäärästä 668
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Telfast 180 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Telfast 30 mg tabletti SPC 2018-08-08

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-01-05

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg 80 mg tabletti SPC 2017-11-02

PL

Resepti

Telmisartan Sandoz 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2018-04-26

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20, 40, 80 mg tabletti SPC 2015-05-06

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 40mg-12,5mg, tabletti, SPC 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-12,5mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Orion 80mg-25mg, tabletti, SPC, 2018-11-13

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2019-02-09

PL

Resepti

Tolterodin Actavis 4 mg depotkapseli SPC 2015-04-14

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli SPC 2016-11-09

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2015-09-30.docx

PL

Resepti

Topimax 15, 25, 50 mg kapseli SPC 2019-08-20 Uusi

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 15, 25, 50 mg kapseli SPC 2017-12-07

PL

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-04-18

PL

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg ja 100 mg kapseli, kova SPC 2018-07-06

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg, 200 mg depottabletti SPC 2018-08-14

PL

Itsehoito

Trental 400 mg depottabletti SPC 2017-02-20

PL

Itsehoito

Treo poretabletti SPC 2018-10-25

PL

Resepti

Tri-Femoden tabletti, päällystetty SPC 2018-11-07

PL

Resepti

Trikvilar tabletti SPC 2018-12-28

PL

Resepti

Trimetin 100 mg, 160 mg ja 300 mg tabletti SPC 2008-09-29

PL

Resepti

Trimopan 100mg ja 160mg tabletti, kalvopäällysteinen, 300mg tabletti SPC 2018-08-07

PL

Itsehoito

Trineurin tabletti SPC 2018-01-31

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-06

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2018-03-16

PL

Resepti

Twicor 10mg-10mg, 20mg-10mg tabletti SPC 2019-09-13.doc Uusi

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2016-01-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  |  Seuraavat 30   >