Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 657
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mini-Pill 0.35 mg tabletti SPC 2018-12-11

PL

Resepti

Minulet tabletti SPC 2019-09-19

PL

Itsehoito

Miral tabletti SPC 2017-12-27

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-15

PL

Resepti

Mobic 15 mg tabletti SPC 2018-08-07

PL

Resepti

Mobic 7.5 mg tabletti SPC 2018-08-07

PL

Resepti

Moclobemid Ratiopharm 150, 300 mg tabletti SPC 2014-08-12

PL

Resepti

Modafinil Orion 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2019-07-03

PL

Resepti

Moderiba 200, 400, 600 mg tabletti SPC 2018-04-12

PL

Resepti

Motifene Dual 75 mg depotkapseli SPC 2019-06-05

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-14

PL

Resepti

Moxonidin ratiopharm 0.2 mg, 0.4 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Moxonidin Stada 0,2mg, 0,4mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2015-03-12.doc

PL

Itsehoito

Mucoratio 200 mg poretabletti SPC 2019-03-06

PL

Resepti/itsehoito

Mucovin 0.8 mg-ml oraaliliuos SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova SPC 2019-04-29 Uusi

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-03-01

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Orion 500 mg tabletti SPC 2015-04-10

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Sandoz 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-11-20

PL

Resepti

Myfortic 180, 360 mg enterotabletti SPC 2018-09-28

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti SPC 2016-08-12

PL

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti SPC 2019-02-18

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2018-12-07

PL

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti SPC 2018-07-24

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti SPC 2017-04-20

PL

Resepti

Natrilix retard 1.5 mg depottabletti SPC 2018-01-15

PL

Resepti

Naxopren Mylan 500 mg tabletti SPC 2018-06-15

PL

Resepti

Nebivolol Orion 5 mg tabletti SPC 2014-09-10

PL

Resepti/itsehoito

Nefoxef 120 mg tabletti SPC 2019-11-18 Uusi

PL

Itsehoito

Neurobion Forte tabletti SPC 2015-03-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  |  Seuraavat 30   >