Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 617
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Norspan 15 mikrog-tunti, 25 mikrog-tunti, 30 mikrog-tunti, 40 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2023-04-25

PL

Resepti

Norspan 5 mikrog-tunti, 10 mikrog-tunti, 20 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2023-04-25

PL

Resepti

Oculac 50 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Oculac 50 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Oftan Flurekain 1,25 mg-ml + 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-02-04

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg rakeet SPC 2023-08-22

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-Amlodipine Accord 20 mg-5 mg, 40 mg-5 mg, 40 mg-10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-10

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2022-05-26

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-08-14

PL

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2023-08-14

PL

Resepti

Ophthajod 50 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Oramet 500 mg, 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-06-26 Uusi

PL

Resepti

Oramet-hexal 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-03

PL

Resepti

Oricyclin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-04-30

PL

Resepti

Oricyclin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-28

PL

Resepti

Oridip 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-01

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Ormox 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-07-15

PL

Resepti

Otazem 250 mikrog-ml korvatipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-08-05

PL

Resepti

Ovestin 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2023-03-31

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Oxycorion Depot 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Oxyswiss Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, depottabletti SPC 2023-01-18

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Pamol 500 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2022-08-31

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >