Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 608
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Melphalan Macure 50 mg injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuos SPC 2019-10-17

PL

Resepti

Melphalan Medac 50 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-03-03

PL

Resepti

Mercilon tabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1000 mg enterotabletti SPC 2022-02-17 Uusi

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2022-02-17 Uusi

PL

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Metforem 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Metformin Accord 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-22 Uusi

PL

Resepti

Metformin Actavis 500, 850 mg tabletti SPC 2021-07-09

PL

Resepti

Metformin STADA 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Metformin Vitabalans 500 mg, 1000 mg tabletti SPC 2020-04-27

PL

Resepti

Metformin Zentiva 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-07

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 18 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Methylphenidate Sandoz 27 mg depottabletti SPC 2022-02-28

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2020-07-21

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2020-01-07

PL

Resepti

Midiana 0,03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Mifegyne 200 mg tabletti SPC 2021-11-26

PL

Resepti

Miglustat Accord 100 mg kapseli, kova SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Mini- pill tabletti SPC 29-04-2020.doc

PL

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-07

PL

Resepti

Mobic 15 mg tabletti SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Mobic 7.5 mg tabletti SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Moclobemid ratiopharm 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Modafinil Orion 100 mg, 200 mg tabletti SPC 2020-11-26

PL

Resepti

Motifene Dual 75 mg depotkapseli SPC 2020-12-29

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >