Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 541 - 570 kokonaismäärästä 608
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tilamir 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Tolterodin ratiopharm 4 mg depotkapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Tolterodin SanoSwiss 4 mg depotkapseli, kova SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Tolterodine Sandoz 4 mg depotkapseli, kova SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Topimax 15 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-05-30 Uusi

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-06-08 Uusi

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2021-07-27

PL

Resepti

Tradolan Retard depottabletti 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2021-12-08

PL

Resepti

Tramadol Hexal 50 mg, 100 mg SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Tramadol Retard Hexal 100 mg depottabletti SPC 2022-01-20

PL

Itsehoito

Treo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2021-10-01

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-17

PL

Resepti

TRIMETIN 100 mg, 160 mg, 300 mg tabletti SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Trospium Verman 20 mg tabletti SPC 2021-03-24

PL

Resepti

Uromitexan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Uromitexan 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2021-02-01

PL

Resepti

V-Pen 500, V-Pen mega, V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-19.doc

PL

Resepti/itsehoito

Valavir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-12

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-12-17

PL

Itsehoito

Valeriamed yö-natt tabletti, päällystetty SPC 2016-09-19

PL

Resepti

Valganciclovir Accord 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Valganciclovir Orion 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Valganciclovir Sandoz 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-26

PL

Resepti/itsehoito

Valorin 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-02

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Valsartan Krka 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-14

PL

Resepti

Valsartan Krka 40 mg, 80 mg, 160 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-20 Uusi

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Krka 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg, 160 mg-25 mg, 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-20 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >