Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 617
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Finrexin Neo jauhe SPC 2023-08-15 Uusi

PL

Resepti

Flagyl 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-02

PL

Resepti/itsehoito

Flavamed 30 mg tabletti SPC 2023-06-14

PL

Resepti

Flecainide Orion 100 mg, 200 mg depotkapseli, kova SPC 2020-09-24

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg, 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-02

PL

Resepti

Flucloxacillin Orion 500 mg, 750 mg, 1 g tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-02

PL

Resepti/itsehoito

Flushnil 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-12

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2023-03-17

PL

Resepti

Forminet 500 mg, 850 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-17

PL

Resepti

Froidir 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Galantamin Mylan 8, 16, 24 mg depotkapseli SPC 2016-03-07

PL

Resepti/itsehoito

Gasterix 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2022-11-16

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Geastatin 10, 20, 30, 40 mg tabletti SPC 2005-03-14

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Gefitinib Accord 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-27

PL

Resepti

Gefitinib ratiopharm 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-25

PL

Resepti

Gefitinib Stada 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-20

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2023-06-19

PL

Resepti

Glimepirid Orion 1, 2, 3, 4, 6 mg tabletti SPC 2013-08-21

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Glucophage 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucophage 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Harmonet 75 mikrog-20 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2022-10-12

PL

Resepti/itsehoito

Heinix 10 mg imeskelytabletti SPC 2022-06-27

PL

Resepti

Hiprex 1 g tabletti SPC 2023-07-25

PL

Itsehoito

Histec 10 mg imeskelytabletti SPC 2021-06-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  |  Seuraavat 30   >