Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 751 - 780 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Ulipristal Acetate Stada tableti, kalvopäällysteinen 30 mg SPC 2022-02-28

PL

Resepti

V-Pen 500, V-Pen mega, V-Pen 1500 tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-19.doc

PL

Itsehoito

Valeriamed yö-natt tabletti, päällystetty SPC 2016-09-19

PL

Resepti

Valproat Sandoz 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2022-04-21

PL

Resepti

Valsarstad 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-10-21

PL

Resepti

Valsartan Actavis 40 mg, 80 mg, 160 mg, 320 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-12

PL

Resepti

Valsartan-Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg-12.5 mg, 160 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-31

PL

Resepti

Valsartan-Hydroklortiazid Actavis 320 mg-12.5 mg, 320 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Valsartan/Hydroklortiazid Actavis 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Valsartore Comp 80 mg-12,5 mg, 160 mg-12,5 mg, 160 mg-25 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-03-28

PL

Resepti

Vardenafil Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-23

PL

Resepti

Vendiol 60 microg -15 microg tabletti, kavopäällysteinen SPC 2021-05-10

PL

Resepti

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 225 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-03

PL

Resepti

Venlafaxin Orion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-03

PL

Resepti

Venlafaxin ratiopharm 37.5 mg, 75 mg 150 mg depotkapseli, kova SPC 2021-09-30

PL

Resepti

Venlafaxin Teva 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Venorion 37.5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2020-10-28

PL

Resepti

Vesicare 5 mg ja 10 mg, tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Vesix Special 500 mg tabletti SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-12

PL

Resepti

Visanne 2 mg tabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Voltaren 25 mg, 50 mg enterotabletti SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Voltaren Rapid 25 mg, 50 mg tabletti, päällystetty SPC 2020-05-27

PL

Resepti

Voltaren Retard 75 mg, 100 mg depottabletti SPC 2020-10-26

PL

Resepti

Vreya 0,035 mg-2 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-06-20

PL

Resepti

Xefal 500 mg kapseli, kova SPC 2022-03-25

PL

Resepti

Xenazine 25 mg tabletti SPC 2022-02-04

PL

Resepti

Xonvea 10 mg - 10 mg enterotabletti SPC 2022-06-27 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >