Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 661 - 690 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin ratiopharm 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Sandoz 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-14

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin STADA 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-04

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Zentiva 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Skudexa 75 mg - 25 mg tabletti SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Slinda 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Solifenacin Accord 5 mg, 10 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-01-07 clean.docx

PL

Resepti

Solifenacin KRKA, 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30.doc

PL

Resepti

Solifenacin Mylan 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-10-02

PL

Resepti

Solifenacin Orion 5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-07-11

PL

Resepti

Solifenacin ratiopharm 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-01-08

PL

Resepti

Solifenacin Sandoz 5 mg, 10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Solifenacin Stada 5 mg, 10 mg, kalvopäällysteinen tabletti, SPC, 2021-08-17.doc

PL

Resepti

Solomet 4 mg, 16 mg tabletti SPC 2018-09-24

PL

Resepti

Somadril Comp tabletti SPC 2006-07-03

PL

Resepti

Sotalol Mylan 80 mg tabletti SPC 2020-12-29

PL

Resepti

Spartofer 100mg kapseli SPC 2022-06-27 Uusi

PL

Resepti

Spasmo-lyt Depot 60 mg depotkapseli, kova SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Spasmo-lyt plus 20 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-08

PL

Resepti

Stefaminelle 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-10-26

PL

Resepti

Suprium 200 mg tabletti SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Suprium 50 mg kapseli, kova SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Surmontil 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Tadalafil Accord 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Tadalafil Accord 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Tadalafil Accord 20 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Tadalafil Accord 5 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Tadalafil AOP 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >