Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 541 - 570 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Physiotens 0.2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Pirfenidone ratiopharm 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-25

PL

Resepti

Pirfenidone Sandoz 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-28

PL

Resepti

Pirfenidone STADA 267 mg, 801 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Posaconazole STADA 100 mg enterotabletti SPC 2021-09-23

PL

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Postinor 1,5 mg tabletti SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti SPC 2020-07-22

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-10-12

PL

Resepti

Prednison 5 mg tabletti SPC 2022-06-03 Uusi

PL

Resepti

Pregabalin 1A Farma 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-03-24

PL

Resepti

Pregabalin Krka 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-06-14

PL

Resepti

Pregabalin Orion 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-03-31

PL

Resepti

Prexige 100 mg tabletti SPC 2007-10-09

PL

Resepti

Priglide 4 mg, 6 mg tabletti SPC 2022-05-26

PL

Resepti

Primolut Nor 10 mg tabletti SPC 2021-06-07

PL

Resepti

Progit 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Progynova 1 mg 2 mg tabletti SPC 2022-03-22

PL

Resepti

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2020-11-23

PL

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti SPC 2020-11-23 OTC

PL

Resepti

Pronaxen 500 mg tabletti SPC 2020-11-23

PL

Resepti

Propecia 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Proscar 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-11

PL

Resepti

Prosterid 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-09

PL

Resepti

Provera 10 mg tabletti SPC 2020-05-26

PL

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-08-27

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >