Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 481 - 510 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Olmesartan medoxomil-hydrochlorothiazide Accord 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-06-03

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 20 mg-12.5 mg, 20 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03 Uusi

PL

Resepti

Olmesartan Medoxomil-Hydrochlorothiazide Krka 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-03 Uusi

PL

Resepti

Olmetec 10mg, 20mg, 40mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Olmetec Plus 20 mg-12,5 mg, 20 mg-25 mg tabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Olmetec Plus 40 mg-12.5 mg, 40 mg-25 mg tabletti SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Oltar 1 mg, 2 mg, 3 mg tabletti SPC 2022-05-26

PL

Resepti

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-02-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-02-23

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-04-01

PL

Resepti

Omestad 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Omnic 0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Opamox 15 mg, 30 mg, 50 mg tabletti SPC 2021-05-07

PL

Resepti

Optipar 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Oracea 40 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Orgametril 5 mg tabletti SPC 2021-04-27

PL

Resepti/itsehoito

Oriptan 50 mg,100 mg tabletti SPC 2021-02-25.doc

PL

Resepti

Orisantin 200 mg - 25 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Orstanorm 2.5 mg tabletti SPC 2011-12-16

PL

Resepti

Oxamin 15 mg tabletti SPC 2019-12-27

PL

Resepti

Oxcarbazepin Orion 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-11

PL

Resepti

Oxiklorin 100 mg 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Krka 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2021-02-03.docx

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2020-09-04

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2021-03-11

PL

Resepti

Oxycorion Depot 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2022-07-13 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >