Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 390 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Linatera 002mg-3mg tabletti SPC 2021-11-03

PL

Resepti

Linatil comp 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-13

PL

Resepti

Linatilsan 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2020-12-04

PL

Resepti

Linezolid Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Linezolid Krka 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Liofora 002mg-3mg tabletti SPC 2020-07-29.docx

PL

Resepti

Lipanthyl Penta 145 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipcut 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-27

PL

Resepti

Lipistad 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-30

PL

Resepti

Lipitor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Liporion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-12

PL

Resepti

Litalgin 500 mg - 5 mg tabletti SPC 2022-05-13

PL

Resepti

Lito 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-01

PL

Resepti

Lomustine medac 40 mg kapseli, kova SPC 2021-12-22

PL

Resepti/itsehoito

Lopex 2 mg kapseli, kova SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Lopid 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-24

PL

Resepti

Losartan Krka 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Losartan Orion 12.5 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-20

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-23

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Krka 50 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Losartan-Hydrochlorothiazide Orion 50 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-03

PL

Resepti

Losatrix 12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Losatrix 25mg, 50mg, 100mg tabletti SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Losatrix Comp 100 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Losatrix Comp 50 mg-12.5 mg, 100 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-11

PL

Itsehoito

Losec 20 mg enterotabletti SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Losec MUPS 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2022-01-10

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >