Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 809
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-05

PL

Resepti

Imatinib ratiopharm 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-20

PL

Resepti

Imatinib Sandoz 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-08-29

PL

Resepti

Imatinib Stada 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-25

PL

Resepti

Imatinib STADA 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-30

PL

Resepti

Imodium 2 mg kapseli, kova SPC 2023-01-10

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-10

PL

Resepti

Indometin 50 mg kapseli, kova SPC 2022-09-26

PL

Resepti

Inspra 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-07

PL

Resepti

Isangina 20 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Isangina 25 mg, 50 mg depotkapseli, kova SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Ismox Depot 40 mg depottabletti SPC 2023-08-22 Uusi

PL

Resepti

Isoptin Retard 120 mg, 240 mg depottabletti SPC 2021-11-29

PL

Itsehoito

Kaleorid 1 g depottabletit SPC 2024-04-21

PL

Itsehoito

Kaleorid 750 mg ja 1 g depottabletit SPC 2023-04-21

PL

Resepti/itsehoito

Kaliumklorid Orifarm 1 g depottabletti SPC 2021-02-23

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti SPC 2021-12-07

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Sandoz 1 g depottabletti SPC 2022-08-15

PL

Itsehoito

Kaliumklorid Sandoz 750 mg depottabletti SPC 2021-10-06

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Kefalex 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-13

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Kefexin 250 mg, 500 mg, 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-18

PL

Resepti

Ketipinor 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-01-12

PL

Resepti

Ketosteril kalvopäällysteiset tabletit SPC 2021-01-14

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-07

PL

Resepti

Klacid 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-07

PL

Resepti

Klacid OD 500 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-01-07

PL

Resepti

Kliogest kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-08-25

PL

Resepti

Kyypakkaus 50mg tabletti SPC 2021-06-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >