Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 451 - 480 kokonaismäärästä 809
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Hexal 250 mg kapseli, kova SPC 2023-05-03

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg kalvopäällysteinen tabletti valmisteyhteenveto 2021-06-11

PL

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-13

PL

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti SPC 2022-09-20

PL

Resepti

Naratriptan Orifarm 2.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Natriumklorid Abboxia 500 mg tabletti SPC 2022-11-22

PL

Resepti

Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-16

PL

Itsehoito

Neurobion forte tabletti, päällystetty SPC 2022-01-22

PL

Resepti

Neurontin 300 mg, 400 mg kapseli, kova SPC 2023-07-24

PL

Resepti

Neurontin 600 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-24

PL

Resepti

Nexium 10 mg enterorakeet oraalisuspensiota varten, annospussi SPC 2022-06-02

PL

Resepti

Nexium 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2022-06-02

PL

Itsehoito

Nicotinell Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Nicotinell Icemint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Nicotinell Lakrits 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 2 mg, 4mg lääkepurukumi SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Nicotinell Spearmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2023-04-14

PL

Itsehoito

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2023-04-14

PL

Resepti

Nifedipin Alternova 30 mg, 60 mg depottabletti SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Nitrazepam Accord 5 mg tabletti SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg kalvopäällysteinen tabletti SPC 2020-09-21.docx

PL

Resepti

Nitrofur-C 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-15

PL

Resepti

Nitroglycerin Orifarm 0.5 mg resoribletti SPC 2022-07-15

PL

Resepti

Nitrosid Retard 20 mg depotkapseli, kova SPC 2020-12-09

PL

Resepti

Nomigrin 85 mg-500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-10-21

PL

Resepti

Noritren 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-11

PL

Resepti

Novofem kalvopäällysteinen tabletti SPC 2023-03-31

PL

Itsehoito

Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova SPC 2022-08-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >