Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 391 - 420 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Loxentia 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-04

PL

Itsehoito

Lunixen tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-10

PL

Itsehoito

Lyngonia tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Lyribastad 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-02-23 Uusi

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg depotkapseli SPC 2022-01-04 Uusi

PL

Resepti

MaitalonCont 0,02 mg- 3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-12-04.doc

PL

Itsehoito

Maltofer 100 mg Fe+++ purutabletti SPC 2021-04-28

PL

Resepti

Marbodin 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Marbodin 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-14

PL

Resepti

Mecastrin 2 mg depottabletti SPC 2021-04-16

PL

Resepti

Medikinet CR 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-06-07

PL

Resepti

Medipam 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Memantin Orion 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-09-23

PL

Resepti

Memantine Sandoz 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Mentixa 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-21

PL

Resepti

Mesalazin Orion 1000 mg enterotabletti SPC 2022-02-17 Uusi

PL

Resepti

Mesalazin Orion 500 mg enterotabletti SPC 2022-02-17 Uusi

PL

Resepti

Mestinon 10 mg, 60 mg tabletti SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Metadon Abcur 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Metadon Abcur 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-07-02

PL

Resepti

Methotrexat Accord 10 mg tabletti SPC 2022-07-08 Uusi

PL

Resepti

Methotrexat Accord 2,5 mg tabletti SPC 2022-07-08 Uusi

PL

Resepti

Methylphenidate Mylan 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletti SPC 2020-12-11

PL

Resepti

Methylphenidate Stada 20 mg, 30 mg, 40 mg 60 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2021-07-05

PL

Resepti

Metoclopramide Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Metohexal 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-01-26

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2020-07-21

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75, 47.5, 95 ja 190 mg depottabletti SPC 2020-01-07

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >