Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 721 - 750 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tasminetta 0.03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Tavanic 250 mg, 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-11

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Tegretol 100 mg, 200 mg tabletti, 20 mg-ml oraalisuspensio, Tegretol Retard 200 mg, 400 mg depottabletti SPC 2022-03-08

PL

Resepti

Telmark 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Telmisartan Stada 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Tenofovir disoproxil STADA 245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Teveten Comp 600 mg-12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Thiamazole Uni-Pharma 5 mg tabletti SPC 2020-08-20

PL

Resepti

Thyroxin 25 100 mikrog tabletti SPC 2020-11-01.doc

PL

Resepti

Ticagrelor Krka 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Ticagrelor Stada 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Tilamir 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-01

PL

Resepti

Tisamid 500 mg tabletti SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Tolterodin Mylan 4 mg depotkapseli, kova SPC 2012-02-13.doc

PL

Resepti

Topiramat Sandoz 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-06-08 Uusi

Resepti

Tradolan Retard 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2021-07-27

PL

Resepti

Tradolan Retard depottabletti 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2021-12-08

PL

Resepti

Tramal Retard 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg depottabletti SPC 2022-04-13

PL

Resepti

Tramium 100 mg depotkapseli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Tramium 150 mg depotkapseli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Tramium 200 mg depotkapseli SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Trilaham 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trilandia 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2004-06-14

PL

Resepti

Trileptal 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-30

PL

Resepti

Triptyl 10 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-04

PL

Resepti

Trisekvens kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Trosyd 10 mg-g puuteri spc 2020-03-18.docx

PL

Resepti

Truxal 15 mg, 25 mg, 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >