Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Comfora 595 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Cortiment 9 mg depottabletti SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Cotrim, Cotrim forte tabletti SPC 2021-07-07

PL

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-28 Uusi

PL

Itsehoito

Daktarin 2 prosenttia puuteri SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Dalacin 150 mg, 300 mg kapseli SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Darunavir Accord 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-21

PL

Resepti

Darunavir Accord 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-01-28

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 400 mg, 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Darunavir Medical Valley 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-05 Uusi

PL

Resepti

Darunavir Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-05 Uusi

PL

Resepti

Darunavir Stada 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Darunavir Stada 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Dasatinib Sandoz 20 mg, 50 mg, 70 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Dasatinib Stada tabletti, kalvopäällysteinen 20 mg, 50 mg, 70 mg, 80 mg, 100mg,140 mg SPC 2022-02-16 Uusi

PL

Resepti

Daylette 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-30

PL

Resepti

Deferasirox Glenmark 90 mg, 180 mg, 360 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-22

PL

Resepti

Deferasirox Orifarm 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteiset tabletit, SPC 2021-03-08

PL

Resepti

Deferasirox Stada 90 mg, 180 mg, 360 mg kalvopäällysteinen tabletti, SPC 2020-09-02

PL

Resepti

Deprakine 300 mg, 500 mg depottabletti SPC 2022-08-02 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Mylan 5 mg tabletti SPC 2022-05-20 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-03 Uusi

PL

Resepti

Desloratadin Stada 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-31

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Desogestrel Ratiopharm 75 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-06 Uusi

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Diabact UBT 50mg, tabletti, SPC 2020-12-16.docx

PL

Resepti

Diane Nova 2mg-35mikrog tabletti SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Diapam 2 mg, 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-02-04

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >