Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Gefina 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Gefitinib Accord 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-16

PL

Resepti

Gefitinib Avansor 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Gefitinib ratiopharm 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Gefitinib Stada 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-05

PL

Resepti

Gestinyl 20 mikrog-75 mikrog, 30 mikrog-75 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2022-01-24

PL

Itsehoito

Glitinum kapseli, kova SPC 2022-04-19

PL

Resepti

Glucadol 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-21

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Glucosamin Orion 400mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-06

PL

Resepti

Harmonet 75 mikrog-20 mikrog tabletti, päällystetty SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2021-10-14

PL

Resepti

Helipak K enterokapseli ja tabletti SPC 2022-05-12

PL

Resepti/itsehoito

Histec 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-04

PL

Resepti

Hydrex 50 mg, Hydrex semi 25 mg tabletti SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Hydrocortison 10mg tabletti SPC 2021-04-08

PL

Resepti

Hydrocortisone Orion 10 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Ibandronat Stada 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-16

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-10

PL

Resepti

Ibandronate ratiopharm 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-10

PL

Itsehoito

Ibumax-C 400 mg-300mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-03

PL

Resepti

Ibumetin 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti/itsehoito

Ibuver 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-28

PL

Resepti/itsehoito

Ibuxin rapid 400 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg, 400 mg tabletti,kalvopäällysteinen SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Imatinib Krka d.d. 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Imatinib Mylan 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-23 Uusi

PL

Resepti

Imatinib ratiopharm 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-12

PL

Resepti

Imatinib Sandoz 100 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-19 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >