Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 631 - 660 kokonaismäärästä 809
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg depotrakeet SPC 2023-06-04

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg depotrakeet SPC 2023-06-04

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2022-11-16

PL

Itsehoito

Sedix päällystetyt tabletit valmisteyhteenveto 2021-11-19

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2021-08-20

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Serenase 1 mg, 10 mg tabletti ja 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Serenase 1 mg, 10 mg tabletti ja 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Sertralin Hexal 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Sertralin Krka 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Sertralin ratiopharm 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Sertralin Teva (ent. Sertralin ratiopharm) 50, 100 mg tabletti SPC 2013-12-18

PL

Resepti

Sildenafil Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Sildenafil STADA 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-27

PL

Itsehoito

Silotoc 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-07-15

PL

Resepti

Simvastatin Krka 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-22

PL

Resepti

Simvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-16

PL

Resepti

Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-21

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03

PL

Resepti

Simvastatin SanoSwiss 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-04-03

PL

Resepti

Sinafex 30 mg, 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-09-14

PL

Resepti

Sirdalud Retard 6 mg depotkapseli, kova SPC 2022-12-09

PL

Resepti

Sitagliptin Glenmark 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-17

PL

Resepti

Sitagliptin Grindeks 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-10

PL

Resepti

Sitagliptin Hexal 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Sitagliptin Krka 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-09-22

PL

Resepti

Sitagliptin Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Sitagliptin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Sitagliptin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >