Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 181 - 210 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Dormicum 7.5 mg, 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Doximed 100 mg, 150 mg tabletti SPC 2020-08-21

PL

Resepti

Drospin Midas 3 mg - 0,03 mg tabletti SPC 2015-06-15

PL

Resepti

Duloxetin STADA 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-09-07

PL

Resepti

Duloxetin STADA 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2021-09-08

PL

Resepti

Duloxetine Accord 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Duloxetine Accordpharma 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Duloxetine Krka 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Duloxetine Orion 30 mg, 60 mg enterokapseli, kova SPC 2020-12-22

PL

Resepti

Duodart 0,5 mg - 0,4 mg kapseli kova SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Durogesic 12, 25, 50, 75, 100 mikrog-tunti depotlaastari SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochlorid Accord 0.5 mg_0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-01-22

PL

Resepti

Dutasteride-Tamsulosinhydrochloride Sandoz 0.5 mg-0.4 mg kapseli, kova SPC 2020-06-22

PL

Resepti

Efexor Depot 37,5 mg, 75 mg, 150 mg depotkapseli, kova SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Eletriptan Wiilams & Halls 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-10

PL

Resepti

Emconcor CHF 1.25 mg, 2.5 mg, 3.75 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-11-11

PL

Resepti

Emtenef 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Stada 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-08

PL

Resepti

Emtricitabine-Tenofovir disoproxil Tillomed 200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-20

PL

Resepti

Enalapril comp ratiopharm 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Enalapril Krka 5 mg, 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Enalapril Vitabalans 5 mg, 10 mg 20 mg tabletti SPC 2021-03-26

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 10 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Enalapril-Lercanidipine Krka 20 mg-10 mg tabletti kalvopäällysteinen SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Enalapril-ratiopharm 5 mg, 10 mg, 20 mg SPC 2021-09-29

PL

Resepti

Entocort 3 mg depotkapseli, kova SPC 2020-06-24

PL

Resepti

Erlotinib Krka 25 mg, 100 mg, 150 mg, tabletti, kalvopäällysteinen, SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Erlotinib STADA 25 mg, 100 mg ja 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-07-08

PL

Resepti

Escitalopram Accord 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >