Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 421 - 450 kokonaismäärästä 808
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Metoclopramide Orion 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-14

PL

Resepti

Metohexal 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-12-27

PL

Resepti

Metomylan 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2023-02-27

PL

Resepti

Metoprolol Krka 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2021-05-28

PL

Resepti

Metoprolol Orion 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2023-02-16 Uusi

PL

Resepti

Metoprolol ratiopharm 23.75 mg, 47.5 mg, 95 mg, 190 mg depottabletti SPC 2023-02-14

PL

Resepti

Midiana 0,03mg-3mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-01-30

PL

Resepti

Minulet tabletti, päällystetty SPC 2022-10-12

PL

Resepti

Miranax 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-03-23

PL

Resepti

Mirtagav 15 mg, 30 mg 45 mg tabletti SPC 2010-05-05

PL

Resepti

Mirtazapin Actavis 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-30 Uusi

PL

Resepti

Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-22

PL

Resepti

Mirtazapin ratiopharm 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-30 Uusi

PL

Resepti

Misbadi 110 mg kapseli, kova SPC 2022-06-01.docx Uusi

PL

Resepti

Misbadi 150 mg kapseli, kova SPC 2022-06-01.docx Uusi

PL

Resepti

Misbadi 75 mg kapseli, kova SPC 2022-06-01.docx Uusi

PL

Resepti

Montelukast Apotex 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2010-09-03

PL

Resepti

Montelukast Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-30

PL

Resepti

Montelukast Stada 4 mg, 5 mg purutabletit, 10 mg kalvopäällysteiset tabletit SPC 2010-10-25

PL

Resepti

Montelukast Symphar 4 mg, 5 mg purutabletti, 10 mg tabletti SPC 2010-02-23 .doc

PL

Resepti

Motifene Dual 75 mg depotkapseli SPC 2022-10-03

PL

Resepti

Moxifloxacin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-21

PL

Resepti

Moxifloxacin SanoSwiss 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-12-02

PL

Resepti

Moxifloxacin Stada 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-01

PL

Resepti

Mutaflor enterokapseli, kova SPC 2021-02-19

PL

Resepti

Myastad 180 mg, 360 mg enterotabletti SPC 2022-07-18

PL

Resepti

Mycophenolate Hexal 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-05-03

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 250 mg kapseli, kova SPC 2022-08-12

PL

Resepti

Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-16

PL

Resepti

Mycophenolate mofetil Hexal 250 mg kapseli, kova SPC 2023-05-03

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >