Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Ladiva kapseli, kova SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Lamotrigin ratiopharm 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2021-03-10

PL

Resepti

Lanvone 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2022-05-17

PL

Resepti

Lariam 250 mg tabletti SPC 2021-11-17

PL

Resepti

Leflunomide STADA 20 mg tabletti SPC 2021-10-29.doc

PL

Resepti

Lenalidomide ratiopharm 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg kapseli kova SPC 2021-12-23

PL

Resepti

Leponex 25 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-02-08

PL

Resepti

Lercanidipin Hydrochlorid Actavis 10 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-24

PL

Resepti

Letrolan 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-23

PL

Resepti

Letrozol Accord 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-10

PL

Resepti

Letrozol ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-05-19.doc

PL

Resepti

Letrozol Ratiopharm 2.5 tabletti SPC 2019-08-28

PL

Resepti

Letrozol STADA 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-21

PL

Resepti

Letrozole Sandoz 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Levesia100 mikrog- 20 mikrog kalvopäällysteinen tabletti SPC 2022-03-07

PL

Resepti

Levetiracetam 1A Farma 1500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Levetiracetam Orion 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-05-02 Uusi

PL

Resepti

Levetiracetam Sandoz 250 mg, 500 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-03

PL

Resepti

Levetiracetam Stada 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-18

PL

Resepti

Levofloxacin Orion 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-15

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-09-17

PL

Resepti

Levomepromazine Orion 5 mg tabletti SPC 2021-06-16

PL

Resepti

Librax 5 mg - 2.5 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-03-04

PL

Resepti

Limbitrol 12,5 mg-5 mg kapseli, kova SPC 2022-06-23 Uusi

PL

Resepti

Linagliptin STADA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-04-23

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >