Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 511 - 540 kokonaismäärästä 809
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone ratiopharm 5 mg-2,5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 30 mg-15 mg depottabletti SPC 2022-10-06

PL

Resepti

Oxycodone-Naloxone Stada 5 mg-2.5 mg, 10 mg-5 mg, 20 mg-10 mg, 40 mg-20 mg depottabletti SPC 2023-03-31

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Oxycontin Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-24

PL

Resepti

Oxycorion Depot 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-03-30

PL

Resepti

Oxyratio Depot 10 mg depottabletti SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Oxyratio Depot 20 mg, 40 mg, 80 mg depottabletti SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Oxyratio Depot 5 mg depottabletti SPC 2023-02-03

PL

Resepti

Oxyswiss Depot 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, depottabletti SPC 2023-01-18

PL

Resepti

Padviram 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-12-20

PL

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Pamol 500 mg tabletti SPC 2021-12-10

PL

Resepti

Panacod poretabletti SPC 2022-08-31

PL

Resepti

Panacod tabletti SPC 2022-08-31

PL

Itsehoito

Panadol comp tabletti SPC 2023-04-14.doc

PL

Resepti/itsehoito

Panadol forte 1000 mg tabletti SPC 2023-04-14

PL

Resepti/itsehoito

Panapar 500 mg tabletti SPC 2023-04-14

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletti SPC 2022-08-10

PL

Resepti

Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti SPC 2022-08-10

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2022-05-16

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2022-05-16

PL

Resepti

Pantoprazol Stada 40 mg enterotabletti SPC 2011-03-03

PL

Resepti/itsehoito

Para-Tabs 1000 mg tabletti SPC 2022-05-09

PL

Resepti/itsehoito

Para-Tabs 500 mg tabletti SPC 2022-06-01.doc

PL

Resepti

Paracetamol Accord 500 mg tabletti SPC 2022-10-19

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti SPC 2022-05-04

PL

Resepti/itsehoito

Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti SPC 2022-05-31

PL

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2022-12-12

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >