Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 601 - 630 kokonaismäärästä 795
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Risperdal 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Risperidon Orion 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-19

PL

Resepti

Risperidone Stada 0.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Ritonavir Accord 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-05

PL

Resepti

Ritonavir Sandoz 100 mg tabletti SPC 2020-05-06

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 15 mg, 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15 aloituspakkaus

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivaroxaban ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-08-15

PL

Resepti

Rivatril 0,5 mg, 2 mg tabletti SPC 2022-02-02

PL

Resepti

Rosamera 10mg-5mg-4mg, 10mg-5mg-8mg, 10mg-10mg-8mg, 20mg-5mg-4mg, 20mg-5mg-8mg, 20mg-10mg-8mg SPC 2022-06-17 Uusi

PL

Resepti

Rosuvastatin Krka 15 mg, 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-12 Uusi

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Rosuvastatin Stada 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Roxiper 10 mg-4 mg-1.25 mg, 20 mg-4 mg-1.25 mg, 10 mg-8 mg-2.5 mg, 20 mg-8 mg-2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-11 Uusi

PL

Resepti

Roxithromycin Orifarm 150 mg, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-03

PL

Resepti

Rubira 0,02 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Rubira 0,03 mg-3 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-13

PL

Resepti

Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti SPC 2021-10-25

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotrakeet SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotrakeet SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1500 mg, 3000 mg enterodepotrakeet SPC 2021-10-20

PL

Resepti

Sawis 2 mg tabletti SPC 2021-12-09

PL

Itsehoito

Sedix päällystetyt tabletit valmisteyhteenveto 2021-11-19

PL

Itsehoito

Sedonium tabletti, päällystetty SPC 2021-08-20

PL

Itsehoito

Sefitude tabletti, päällystetty SPC 2022-02-14

PL

Resepti

Sendoxan 50 mg tabletti SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Serenase 1 mg, 10 mg tabletti ja 2 mg-ml oraaliliuos SPC 2021-11-11

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  |  Seuraavat 30   >