Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Clindamycin MIP 150 mg, 300 mg, 600 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Clopidogrel Orion 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Clopidogrel Stada 75 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-06

PL

Resepti

Comboval 10 mg-ml + 3 mg-ml infuusioneste SPC 2022-03-22.docx

PL

Resepti

Copaxone 20mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2022-02-22

PL

Resepti

Copaxone 40mgml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku valmisteyhteenveto 2022-02-23

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2022-04-20

PL

Resepti

Cosopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2021-11-11

PL

Resepti

COSOPT sine 20 mg-ml + 5 mg-ml, silmätipat, liuos SPC 2021-06-10

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 200 mg injektio-infuusiokuiva-aine-liuosta varten SPC 2022-08-15 Uusi

PL

Resepti

Dacarbazine Lipomed 500 mg, 1000 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-08-15 Uusi

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2022-04-26

PL

Resepti

Dacarbazine medac 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2024-04-26

PL

Resepti

Dehydrobenzperidol 2.5 mg-ml injektioneste SPC 2018-10-22

PL

Resepti/itsehoito

Desloratadin Orion 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-03 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Deslox 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-06-08

PL

Itsehoito

Destamin 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Dexmedetomidine Altan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-01-14

PL

Resepti

Dexmedetomidine Baxter 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-01-26

PL

Resepti

Dexmedetomidine Kalceks 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti SPC 2020-07-17

PL

Resepti

Dexmedetomidine Mylan 100 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Diotem 75 mg - 20 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova SPC 2022-02-25

PL

Resepti

Dorzolamid-Timolol Sandoz 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-05-11.docx

PL

Resepti

Dorzolamide-Timolol Pharmabide 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus SPC 2022-05-13

PL

Resepti

Duokopt 20 mg-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-08-25

PL

Resepti/itsehoito

Ebastin Orion 10 mg, 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2019-05-07

PL

Resepti

Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2019-02-14.doc

PL

Resepti

Edluar 5 mg, 10 mg resoribletti SPC 2022-07-13 Uusi

PL

Resepti

Eldepryl 5 mg, 10 mg tabletti SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 3.75 mg, 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-06

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >