Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 61 - 90 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Bortezomib Sandoz 2,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-02-25

PL

Resepti

Bortezomib Sandoz 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-12-28

PL

Resepti

Bortezomib STADA 2,5 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-05-18

PL

Resepti

Bortib 3.5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2021-10-18

PL

Resepti

Brinzolamide Accord 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2020-11-05

PL

Resepti

Brinzolamide Sandoz 10 mg-ml silmätipat, suspensio SPC 2022-08-16 Uusi

PL

Resepti

Bunalict 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2021-05-26

PL

Resepti

Buprenorphine-Naloxone Mylan 2 mg-0.5 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2022-01-25

PL

Itsehoito

Burana 400 mg jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-10-20

PL

Resepti

Burpenorphine-Naloxone G.L. Pharma 2 mg-0.5 mg, 4 mg-1 mg, 8 mg-2 mg resoribletti SPC 2022-07-06

PL

Itsehoito

C-vimin 1 g poretabletti SPC 2021-10-25

PL

Resepti/itsehoito

Calcichew D3 Forte sitruuna 500 mg-10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-18 Uusi

PL

Resepti

Cardiostad 5, 10, 20 mg tabletti SPC 2019-10-04

PL

Resepti

Caredin 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Caredin 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-10

PL

Resepti

Caspofungin Lorien 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-10-01 Uusi

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Caspofungin Mylan 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2021-06-01

PL

Resepti

Caspofungin Orion 50 mg, 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-11-17

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Caspofungin Sandoz 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-12-07

PL

Resepti

Caspofungin STADA 50 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Caspofungin STADA 70 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Celiprolol Vitabalans 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-03-17

PL

Resepti

Cisatracurium Accord 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Cisatracurium Accordpharma 2 mg-ml, 5 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-01-05

PL

Resepti

Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2021-11-24

PL

Resepti

Cisplatin Ebewe 1 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-07-12

PL

Resepti

Citalopram Vitabalans 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-18

PL

Resepti

Citalopram-ratiopharm 10 mg, 20 mg, 40 mg SPC 2021-01-08

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >