Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 361 - 381 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Xatral CR 10 mg depottabletti, SPC 2022-06-09

PL

Resepti

Xemestan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-24

PL

Resepti

Zofran Zydis 4 mg, 8 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2022-06-22

PL

Resepti

Zoledronic Acid Fresenius Kabi infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Zoledronic Acid Oresund Pharma 4 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Zoledronic Acid Oresund Pharma 5 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2022-03-01

PL

Resepti

Zoledronic acid Sandoz 4 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Zoledronic acid Sandoz 4 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-02-04

PL

Resepti

Zoledronic acid STADA 4 mg-100 ml infuusioneste, liuos SPC 2020-08-28

PL

Resepti

Zoledronic acid Sun 5 mg infuusioneste, liuos SPC 2021-12-20

PL

Resepti

Zolestad 5 mg - 100 ml infuusioneste, liuos SPC 2021-02-01

PL

Resepti

Zolmistad 2,5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-11-12

PL

Resepti

Zolmitriptan Sandoz 2.5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-06-29

PL

Resepti

Zolmitriptan stada 2,5 mg, tabletti SPC 2022-30-30.doc Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Zolt 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2021-09-27

PL

Resepti

Zomacton 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zomig Rapimelt 2.5 mg, 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Zopinox 3.75 mg tabletti SPC 99-10-13

PL

Resepti

Zopinox 7.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-06-08

PL

Resepti

Zyvoxid 20 mg-ml rakeet oraalisuspensiota varten SPC 2022-03-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13