Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 301 - 330 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

PL

Resepti

Rizatriptan 10 mg tabletti SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Rosuvastatin Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-06-13

PL

Resepti

Sammibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-06-03

PL

Resepti

Sandostatin 50, 100, 500 mikrog-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2021-09-06

PL

Resepti

Sandostatin LAR 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-04-22 Uusi

PL

Resepti

Seloken 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Singulair 4 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Singulair 4 mg rakeet SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Singulair 5 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Singulair-AR 4 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Singulair-AR 5 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Sitagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-04-14

PL

Resepti

Solazin 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg tabletti suussa hajoava SPC 2011-01-10

PL

Resepti

Somac 20 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Somac 40 mg enterotabletti SPC 2022-01-31

PL

Resepti

Spesicor 1 mg-ml injektioneste SPC 2003-10-10

PL

Resepti

Stamicis 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Subutex 2 mg, 8 mg resoribletti SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Sumatriptan Sandoz 50 mg, 100 mg tabletti SPC 2021-10-26

PL

Resepti

Sunitinib Mylan 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-06-21

PL

Resepti

Sunitinib ratiopharm 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-09-28

PL

Resepti

Sunitinib Sandoz 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-05-24

PL

Resepti

Sunitinib Stada 12.5 mg, 25 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2021-06-09

PL

Resepti

Sunitinib Vivanta 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg kapseli, kova SPC 2022-01-17

PL

Resepti

Tadalafil Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Tadalafil Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-03-02

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >