Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 241 - 270 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Optipar 20 mg, 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-05-04

PL

Resepti

Orbeos 10 mg, 20 mg purutabletti SPC 2022-01-07

PL

Resepti/itsehoito

Oriptan 50 mg,100 mg tabletti SPC 2021-02-25.doc

PL

Resepti

Pabal 100 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Palonosetron Anfarm 250 mikrog, injektioneste, liuos, SPC 2021-04-20

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Palonosetron Macure 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-09-17

PL

Resepti

Palonosetron Reig Jofre 250 mikrog injektioneste SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Palonosetron Stada 250 mikrog injektioneste, liuos SPC 2021-04-06

PL

Itsehoito

Pamol F 125 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-24

PL

Itsehoito

Pamol F 250 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-24

PL

Resepti

Pamol F 500 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-06-24

PL

Resepti

Pamorelin 11,25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Pamorelin 22,5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensioita varten SPC 2021-11-25

PL

Resepti

Pamorelin 3.75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2021-11-25

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Actavis 20 mg enterotabletti SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Pantoprazol Actavis 40 mg enterotabletti SPC 2022-05-02

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazol Krka 20 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Krka 40 mg enterotabletti SPC 2021-10-29

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 20 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pantoprazol Mylan 40 mg enterotabletti SPC 2020-10-15

PL

Resepti

Pantoprazol Orion 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-09-21

PL

Resepti/itsehoito

Pantoprazole ratiopharm 20 mg enterotabletti SPC 2022-05-27

PL

Resepti

Pantoprazole ratiopharm 40 mg enterotabletti SPC 2022-05-27

PL

Itsehoito

Para-Hot 500 mg jauhe oraaliliuosta varten SPC 2022-06-01

PL

Resepti

Paracetamol B. Braun 10 mg-ml infuusioneste SPC 2019-09-19

PL

Resepti

Paracetamol Baxter 10 mg-ml infuusioneste SPC 2022-05-11 Uusi

PL

Resepti

Paracetamol Baxter Viaflo 10 mg-ml infuusioneste SPC 2022-05-09 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >