Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 331 - 360 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Tadalafil Krka 5 mg tabletti, kalvopäällysteisnen SPC 2022-03-02

PL

Resepti

Technescan Dmsa valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2021-11-02

PL

Resepti

Technescan Sestamibi valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten, SPC 2022-04-06

PL

Resepti

Tektrotyd 20 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-02-21

PL

Resepti

Telmisartan Orion 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2020-09-18

PL

Resepti

Telmisartan Ratiopharm 40 mg, 80 mg tabletti SPC 2021-06-17

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Accord 40 mg - 12,5 mg, 80 mg - 12,5 mg, 80 mg - 25 mg tabletti SPC 2022-03-23

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 40 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Telmisartan-Hydrochlorothiazide Orion 80 mg-25 mg tabletti SPC 2021-12-02

PL

Resepti

Temgesic 0.2 mg, 0.4 mg resoribletti SPC 2021-05-31

PL

Resepti

Tetrofosmin Rotop 0,23 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2022-02-09

PL

Resepti

Thymoglobuline 5 mg-ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten valmisteyhteenveto 2020-11-30

PL

Resepti

Tibelia 2.5 mg tabletti SPC 2021-03-01

PL

Resepti

Ticagrelor Stada 60 mg, 90 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-12-07

PL

Resepti

Tobrex Depot 3 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-08-17

PL

Resepti

Travoprost Stada 40 mikrog-ml silmätipat, liuos SPC 2021-08-18

PL

Resepti

Travoprost-Timolol Mylan 40 mikrog-ml+5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-04-27

PL

Resepti

Travoprost-Timolol STADA 40 mikrog-ml + 5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2020-07-22

PL

Itsehoito

Treo 500 mg-50 mg poretabletti SPC 2021-10-01

PL

Resepti

Trusopt 20 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-06-03

PL

Resepti

Tsoledronihappo Hameln 4 mg - 5 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-09-30

PL

Resepti

Urizia 6 mg-0.4 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2021-08-01

PL

Resepti

Valcyte 50 mg-ml jauhe oraaliliuosta varten SPC 2021-12-17

PL

Resepti

Varilrix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-05-13 Uusi

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2021-08-10

PL

Resepti

Vesanoid 10 mg kapseli, pehmeä SPC 2022-02-07

PL

Resepti

Vildagliptin Krka 50 mg tabletti SPC 2022-06-01

PL

Resepti

Vildagliptin-Metformin Krka 50 mg-850 mg, 50 mg-1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-28

PL

Resepti

Voltaren 25 mg - ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2020-12-09

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >