Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Imvlo 5 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Inzolfi 0.5 mg kapseli, kova SPC 2021-08-03

PL

Resepti

Itulazax 12 SQ-Bet tabletti, kylmäkuivattu SPC 2022-02-03

PL

Resepti

Kandrozid 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletti SPC 2021-02-16

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 10 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Resepti/itsehoito

Kestine Lyo 20 mg tabletti SPC 2019-04-29

PL

Itsehoito

Ketorin 25 mg tabletti SPC 2021-05-26

PL

Resepti/itsehoito

Kevenix 5 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Lamivudine-Zidovudine Accord 150 mg-300 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-07-12 Uusi

PL

Resepti

Lamostad 5, 25, 50, 100, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2005-09-01

PL

Resepti

Lamotrigin Orion 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg dispergoituva tabletti SPC 2022-06-16 Uusi

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Uka 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazole Hexal 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2021-03-10

PL

Resepti

Lesamor 80 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-07-29

PL

Resepti

Levact 2.5 mg-ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-11-23

PL

Resepti

Levodopa-Benserazide Orifarm 100 mg-25 mg tabletti SPC 2022-02-11

PL

Resepti

Lipitor 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg purutabletti SPC 2021-09-20

PL

Resepti

Lisinopril Orion 5mg, 10mg, 20 mg tabletti SPC 2020-05-22

PL

Resepti

Lisinopril ratiopharm 10 mg, 20 mg tabletti SPC 2021-08-09

PL

Resepti

Lisinopril-Hydrochlorothiazide Orion 20 mg-12.5 mg tabletti SPC 2021-11-15

PL

Itsehoito

Loperamide Tenshi 2 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2022-08-16 Uusi

PL

Resepti/itsehoito

Loratadin Sandoz 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-08-09

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg depotkapseli SPC 2022-01-04 Uusi

PL

Resepti

Madopar 100 mg-25 mg, 200 mg-50 mg tablettti SPC 2022-01-04 Uusi

PL

Resepti

Mannitol Baxter Viaflo150 mg-ml, infuusioneste SPC 2021-09-06

PL

Resepti

Mannitol Braun 150 mg-ml infuusioneste SPC 2020-03-13

PL

Resepti

MAXALT RAPITAB 5 mg, 10 mg tabletti, kylmäkuivattu SPC 2021-04-27.docx

PL

Itsehoito

Meditus 200 mg poretabletti SPC 2021-02-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >