Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 271 - 300 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg-mg infuusioneste SPC 2021-10-27

PL

Resepti

Pariet 10, 20 mg enterotabletti SPC 2021-04-22

PL

Resepti

Pemetrexed Norameda 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Pemetrexed Norameda 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2022-02-22

PL

Resepti

Pemetrexed Orion 100 mg, 500 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos SPC 2020-08-07

PL

Resepti

Pemetrexed Seacross 100 mg, 500 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi, infuusionestettä varten SPC 2022-06-09

PL

Resepti

Pemetrexed Stada 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-09-23

PL

Resepti

Pemetrexed Zentiva 10 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-01-10

PL

Resepti

Plasmalyte Glucos 50 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2021-01-19

PL

Resepti

Plasmalyte infuusioneste, liuos SPC 2021-06-15

PL

Resepti

Pramipexole Orion 0.88 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti SPC 2020-04-24.doc

PL

Resepti

Pravastatin Winthrop 20, 40 mg tabletit SPC 2005-10-04

PL

Resepti

Prednisolon 5 mg, 20 mg, 40 mg tabletti SPC 2021-10-12

PL

Resepti

Pregabalin 1A Farma 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-03-24

PL

Resepti

Pregabalin ratiopharm 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kapseli, kova SPC 2022-03-31

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten (ampullissa) SPC 2022-02-14 Uusi

PL

Resepti

Priorix injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetty ruisku SPC 2022-02-14 Uusi

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Priorix Tetra injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-05-06

PL

Resepti

Procren Depot PDS 3.75 mg, 11.25 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten SPC 2022-07-04 Uusi

PL

Resepti

Profamid 250 mg tabletti SPC 2022-04-04

PL

Resepti

Rabeprazol Krka 10, 20 mg enterotabletti SPC 2020-12-03

PL

Resepti

Rapibloc 300 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten SPC 2022-07-15

PL

Resepti

Rapibloc 300 mg, infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2020-03-17.docx

PL

Resepti

Relafalk 200 mg säädellysti vapauttava tabletti SPC 2022-06-08

PL

Resepti

Renocis valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten SPC 2018-08-06

PL

Resepti

Requip Depot 2 mg, 4 mg, 8 mg depottabletti SPC 2022-03-15

PL

Resepti

Revitelle 10 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2021-05-18

PL

Resepti

Risperidon Krka 0.5 mg, 1 mg, 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-07-15

PL

Resepti

Rivaroxaban Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-09-01

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >