Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 121 - 150 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Enanton Depot Dual 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten, esitäytetty ruisku SPC 2022-06-06

PL

Resepti

Entacapone Orion Pharma 200 mg tabletti SPC 2020-11-10

PL

Resepti

Etraga 25 mg-ml injektiokuiva-aine, suspensiota varten SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Exemestan Pfizer 25 mg tabletti, päällystetty SPC 2022-02-15

PL

Resepti

Exemestane Accord 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-12

PL

Resepti

Ezetimib KRKA 10 mg tabletti SPC 2020-05-05

PL

Resepti

Fentanyl Sandoz 100 mikrog., 200 mikrog., 300 mikrog., 400 mikrog., 600 mikrog., 800 mikrog. resoribletti SPC 2022-03-16 Uusi

PL

Resepti

Fludarabine Accord 25 mg-ml injektio-infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-05-12

PL

Resepti

Fluvastatin Mylan 80 mg depottabletti SPC 2021-01-12

PL

Resepti

Fluvosol 50 mg, 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-10-11

PL

Resepti/itsehoito

Flynise 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-11

PL

Resepti

Fucithalmic 10 mg-g silmätipat, suspensio SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Fyremadel 0,25 mg-0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-11-04

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2021-02-16

PL

Resepti

Ganirelix Orifarm 0,25 mg - 0,5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2021-10-20.docx

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2022-01-20

PL

Resepti

Genotropin 5 mg, 12 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2022-07-04 Uusi

PL

Resepti

Glatimyl 20 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Glatimyl 20 mg-ml injektioneste liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-02-08

PL

Resepti

Glaukostad 20 mg-ml+5 mg-ml silmätipat, liuos SPC 2021-07-23

PL

Resepti

Glucose-Na-K Baxter 50 mg-ml, infuusioneste,liuos, SPC 2020-02-27.docx

PL

Resepti

Glypressin 1 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-07-13.docx

PL

Resepti

Granisetron Baxter 1 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2021-12-14

PL

Resepti

Grazax 75000 SQ-T, tabletti, kylmäkuivattu SPC 2020-09-25

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2021-10-14

PL

Resepti

Helipak K enterokapseli ja tabletti SPC 2022-05-12

PL

Resepti

Humatrope 6 mg, 12 mg, 24 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2021-10-07

PL

Itsehoito

Imodium 2 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Imvlo 4 mg purutabletti SPC 2021-09-22

PL

Resepti

Imvlo 4 mg rakeet SPC 2021-09-22

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >