Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 211 - 240 kokonaismäärästä 381
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Mucomyst 200 mg poretabletti SPC 2021-11-15

PL

Itsehoito

Neurobion forte tabletti, päällystetty SPC 2022-01-22

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2021-11-23

PL

Itsehoito

Nicorette Fruit, Nicorette Icemint 2 mg, 4 mg imeskelytabletti SPC 2021-11-23

PL

Itsehoito

Nicotinell Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-09-07

PL

Itsehoito

Nicotinell Icemint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-03-16

PL

Itsehoito

Nicotinell Lakrits 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-09-07

PL

Itsehoito

Nicotinell Mint 2 mg, 4mg lääkepurukumi SPC 2021-09-07

PL

Itsehoito

Nicotinell Spearmint 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-02-23

PL

Itsehoito

Nicotinell Tropical Fruit 2 mg, 4 mg lääkepurukumi SPC 2021-07-01

PL

Resepti

Nimbex 2 mg-ml, Nimbex Forte 5 mg-ml injektio - infuusioneste, liuos SPC 2022-01-05

PL

Resepti

Nimbex 2 mg-ml, Nimbex Forte 5 mg-ml injektio - infuusionste, liuos SPC 2022-01-05

PL

Resepti

Norditropin FlexPro 5 mg-1.5 ml, 10 mg-1.5 ml, 15 mg-1.5 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Norditropin Nordiflex 5mg-1,5ml, 10mg-1,5ml, 15mg-1.5ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä SPC 2022-01-25

PL

Resepti

Novavita 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-01-11

PL

Resepti

Octreotide ratiopharm 10 mg, 20 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten SPC 2022-02-17

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg rakeet SPC 2021-02-02

PL

Itsehoito

Okitask 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-02-02

PL

Resepti

Olanzapin ABZ-Pharma 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tabletti, suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin CT-Arzneimittel 5mg,7.5mg,10mg,15mg,20mg tabletti,suussa hajoava SPC 2008-10-17

PL

Resepti

Olanzapin Lilly Velotab 10 mg suussa hajoava tabletti SPC 2011-01-17

PL

Resepti

Olanzapin Lilly Velotab 15 mg suussa hajoava tabletti SPC 2011-01-17

PL

Resepti

Olanzapin LIlly Velotab 20 mg suussa hajoava tabletti SPC 2011-01-17

PL

Resepti

Olanzapin Orion 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-09

PL

Resepti

Olanzapin Ratiopharm 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tabletti, suussa hajoava SPC 2020-09-15

PL

Resepti/itsehoito

Omeprazol SanoSwiss 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2021-04-01

PL

Resepti

Omestad 10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2022-04-28

PL

Resepti

Oncovin 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-04-21

PL

Resepti

Ondansetron Accord 2 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2022-01-04

PL

Resepti

Ondansetron Accord 4 mg, 8 mg injektio-infuusioneste, liuos esitäytetty ruisku SPC 2022-06-21 Uusi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >