Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 211 - 240 kokonaismäärästä 345
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Itsehoito

Piroxin 0.5 prosenttinen geeli OTC PIL 2019-11-12

SPC

Resepti

Piroxin 0.5 prosenttinen geeli PIL 2019-11-12

SPC

Resepti

Pivmecillinam Apogepha 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen, PL 2017-07-21.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pixuvri - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Plasmalyte Glucos 50mg-ml infuusioneste PL 2018-03-26

SPC

Resepti

Plasmalyte infuusioneste PL 2019-01-14

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plavix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plegridy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Plenadren - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Plendil 2.5 mg, 5 mg, 10 mg depottabletti PL 2018-03-23

SPC

Itsehoito

Plenvu jauhe oraaliliuosta varten PL 2019-09-13

SPC

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos PL 2019-07-15

SPC

Resepti

Pneumovax injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2019-07-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Polivy - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Ponstan Forte 500 mg tabletti PL 2017-01-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Portrazza - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Posaconazole Stada 40 mg-ml oraalisuspensio PL 2019-11-25

SPC

Itsehoito

Posirex Honey-Lemon 1,2 mg-0,6 mg imeskelytabletti PL 2017-02-20

SPC

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti PL OTC 2020-01-31

SPC

Resepti/itsehoito

Postafen 25 mg tabletti PL RX 2020-01-31

SPC

Resepti

Postinor 1.5 mg tabletti PL 2019-08-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Potactasol - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poteligeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praluent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti PL 2020-03-27.doc Uusi

SPC

Resepti

Pramipexol Stada 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.10 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti PL 2020-03-12.docx

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >