Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 121 - 150 kokonaismäärästä 362
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti/itsehoito

Parasetamoli YA 500 mg tabletti PL 2018-03-13

SPC

Resepti

Paricalcitol Accord 5 mikrog-ml injektioneste PL 2020-02-03

SPC

Resepti

Paricalcitol Alternova 1, 2 mikrog kapseli, pehmeä PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti PL 2021-04-22

SPC

Resepti

Parlodel 2.5 mg tabletti PL 2021-03-01

SPC

Itsehoito

Parosept 1,2 mg-ml suuvesi PL 2021-03-25 Uusi

SPC

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-11-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Parsabiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pausanol 0,1 mg-g emätinemulsiovoide PL 2020-09-15

SPC

Resepti

Pausanol emätinpuikko PL 2020-09-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Peditrace infuusiokonsentraatti PL 2016-01-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2020-09-22

SPC

Itsehoito

Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2020-09-22

SPC

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi PL 2020-08-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelgraz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelmeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemazyre - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-10-04 Uusi

SPC

Resepti

Pemetrexed EVER Pharma 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-04-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Fresenius Kabi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pemetrexed Hexal 25 mg-ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-03-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Hospira - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed KRKA - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Lilly - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed medac - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >