Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 241 - 270 kokonaismäärästä 362
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Ponvory - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Posaconazole AHCL - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Posaconazole STADA 100 mg enterotabletti PL 2020-07-30

SPC

Resepti

Posaconazole STADA 40 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-06-17 Uusi

SPC

Resepti

Postafen 25 mg tabletti PL 2020-09-25.docx

SPC

Resepti

Postafen 25 mg tabletti PL OTC 2020-09-25.docx

SPC

Itsehoito

Postinor 1.5 mg tabletti PL 2020-12-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Potactasol - EMA: EPAR PI
suomi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Poteligeo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pradaxa - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praluent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pramipexol Stada 0.088 mg, 0.18 mg, 0.7 mg tabletti PL 2020-03-27.doc

SPC

Resepti

Pramipexol Stada 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.10 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletit PL 2020-06-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pramipexole Orion 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57 mg, 2.1 mg, 2.62 mg, 3.15 mg depottabletti PL 2020-04-24

SPC

Resepti

Pramipexole Orion 0.88 mg, 0.18 mg, 0.35 mg, 0.7 mg, 1.1 mg tabletti PL 2020-04-24.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pramipexole Teva - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prandin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prasugrel Mylan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pratsiol 1 mg, 2 mg tabletti PL 2019-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pravafenix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pravastatin Orion 20 mg, 40 mg tabletti PL 2020-07-16

SPC

Resepti

Pravastatin ratiopharm 20 mg, 40 mg tabletti PL 2019-10-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Praxbind - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Preamlessa 2.85 mg-2.5 mg, 5.7 mg-5 mg tabletti PL 2018-06-13

SPC

Resepti

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten PL 2021-01-19

SPC

Itsehoito

Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten PL OTC 2021-01-19

SPC

Resepti

Precosa 250 mg kapseli, kova PL 2021-01-19

SPC

Itsehoito

Precosa 250 mg kapseli, kova PL OTC 2021-01-19

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >