Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 362
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Pabal 100 mikrog-ml injektioneste, liuos PL 2020-01-02

SPC

Resepti

Pacligen 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2019-11-20

SPC

Resepti

Paclitaxel Accord 6 mg_ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-09-07.docx

SPC

Resepti

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2021-04-15

SPC

Resepti

Padviram 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-02-02

SPC

Resepti

Pafinur 1 mg-ml oraaliliuos PL 2020-11-06

SPC

Resepti

Pafinur 10 mg tabletti PL 2020-11-06

SPC

Resepti

Palexia 20 mg-ml oraaliliuos PL 2021-05-12

SPC

Resepti

Palexia 4 mg-ml oraalilius PL 2021-05-12

SPC

Resepti

Palexia 50 mg, 75 mg, 100 mg tabletti PL 2020-04-17.doc

SPC

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti PL 2020-03-27

SPC

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti PL 2021-05-12

SPC

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti PL 2020-03-27

SPC

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti PL 2021-05-12

SPC

Resepti

Palexia depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg PIL 2010-11-15

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palforzia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Paliperidone Janssen-Cilag International - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Paliperidone ratiopharm 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg ja 150mg+100mg injektioneste, depotsuspensio PL 2021-06-30

SPC

Resepti

Palladon 1.3 mg, 2.6 mg kapseli PL 2020-12-31.doc

SPC

Resepti

Palladon 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli PL 2020-12-31

SPC

Resepti

Palladon 50 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2021-03-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palonosetron Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Palonosetron Anfarm 250 mikrog, injektioneste, liuos, PL 2021-04-09

SPC

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos PL 2021-04-13

SPC

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku PL 2021-04-13

SPC

Resepti

Palonosetron Macure 250 mikrog injektioneste PL 2018-09-26

SPC

Resepti

Palonosetron Reig Jofre 250 mikrog injektioneste PL 2016-07-01

SPC

Resepti

Palonosetron Stada 250 mikrog injektioneste PL 2018-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palynziq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pamifos 3 mg - ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten PL 2020-06-01

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >