Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 331 - 360 kokonaismäärästä 362
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Propecia 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-28

SPC

Resepti

Propess 10 mg depotlääkevalmiste, emättimeen PL 2021-09-10 Uusi

SPC

Resepti

Propofol Primex 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Propofol Primex 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Propofol-Lipuro 10 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2018-10-18

SPC

Resepti

Propofol-Lipuro 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2018-10-18

SPC

Resepti

Propofol-Lipuro 5 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2018-10-18

SPC

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2021-07-05.docx

SPC

Resepti

Propolipid 10 mg-ml, 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio, esitäytetty ruisku PL 2021-07-05

SPC

Resepti

Propral 10 mg, 40 mg tabletti PL 2021-01-27

SPC

Resepti

Propranolol Accord 10 mg 40 mg 80mg kalvopäällysteinen, tabletti PL 2012-11-19.doc

SPC

Resepti

Propranolol Accord 10, 40, 80 mg tabletti PL 2020-03-19

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
ProQuad - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Proscar 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-05-11 Uusi

SPC

Itsehoito

Prostaforce kapseli, pehmeä PL 2012-03-16

SPC

Resepti

Prosterid 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2021-04-09

SPC

Resepti

Prostivas 0.5 mg-ml infuusiokonsentraatti PIL 2019-07-31

SPC

Resepti

Protaminsulfat Leo Pharma 1400 anti-hepariini IU-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2019-06-12

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protaphane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Protopic - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Provera 10 mg tabletti PL 2016-05-20

SPC

Resepti

Prucalopride Stada 1 mg, 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rx PL 2021-02-22

SPC

Resepti

Pulmicort 0.25, 0.5 mg-ml sumutinsuspensio PL 2018-08-10

SPC

Resepti

Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog, 200 mikrog, 400 mikrog inhalaatiojauhe PL 2017-05-10

SPC

Resepti

Pulmonox AWO 0.1 pros lääkkeellinen kaasu, puristettu PL 2015-08-12

SPC

Resepti

Pulmotec kuiva-aine inhalaatiojauhetta varten PL 2019-07-24

SPC

Resepti

Pulmozyme 1 mg-ml sumutinliuos PL 2021-05-06

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Puregon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Purimmun 50 mg tabletti PL 2019-11-14

SPC

Itsehoito

Pursennid Ex-Lax 12 mg tabletti, päällystetty PL 2020-10-13

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >