Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 301 - 330 kokonaismäärästä 354
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti

Prismasol Kalium 2 mmol/l hemodialyysi-/hemofiltraationeste PIL 2018-04-24

SPC

Resepti

Prismasol Kalium 4 mmol/l hemodialyysi-/hemofiltraationeste PIL 2018-04-24

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pritor - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PritorPlus - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Privigen - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Pro-Epanutin 75 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2020-01-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procoralan - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Procren Depot PDS 3,75 mg, 11,25 mg, 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2018-03-15

SPC

Resepti

Proctosedyl rektaalivoide PL 2018-01-03

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Procysbi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Profamid 250 mg tabletti PL 2019-06-12

SPC

Resepti

Profast 10, 20 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2019-12-17

SPC

Resepti

Prograf 0.5, 1, 5 mg kapseli PL 2019-09-19

SPC

Resepti

Prograf 5 mg-ml infuusiokonsentraatti PL 2019-09-19

SPC

Resepti

Progynova 1 mg, 2 mg tabletti PL 2018-11-26

SPC

Resepti

Prohance 279.3 mg-ml injektioneste, liuos ja esitäytetty ruisku PL 2019-10-07

SPC

Resepti

Prolastina 1000 mg infuusiokuiva-aine PL 2017-04-26

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prolia - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Prometax - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Promictan 0,4 mg depottabletti PL 2014-07-17

SPC

Resepti

Pronaxen 25 mg-ml oraalisuspensio PL 2018-10-30

SPC

Itsehoito

Pronaxen 250 mg tabletti PL OTC 2020-01-13 Uusi

SPC

Resepti

Pronaxen 250 mg, 500 mg tabletti PL 2018-09-10

SPC

Resepti

Propecia 1 mg tabletti PL 2019-05-03

SPC

Resepti

Propess 10 mg depotlääkevalmiste, emättimeen PL 2020-03-05.doc Uusi

SPC

Resepti

Propofol Primex 10 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Propofol Primex 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2017-02-20

SPC

Resepti

Propofol-Lipuro 10 mg-ml injektio-infuusioneste PL 2018-10-18

SPC

Resepti

Propofol-Lipuro 20 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2018-10-18

SPC

Resepti

Propofol-Lipuro 5 mg-ml injektio-infuusioneste, emulsio PL 2018-10-18

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >