Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Pakkausselosteet 31 - 60 kokonaismäärästä 362
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

SPC

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti OTC PL 2021-09-01 Uusi

SPC

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti PL 2021-09-01 Uusi

SPC

Resepti

Pamol 24 mg-ml oraalisuspensio PL 2021-09-01 Uusi

SPC

Resepti

Pamol 500 mg tabletti PL 2021-09-01 Uusi

SPC

Resepti

Pamol 500 mg tabletti PL otc 2021-09-01 Uusi

SPC

Itsehoito

Pamol F 125 mg, 250 mg dispergoituva tabletti PL 2021-09-01 Uusi

SPC

Resepti

Pamol F 500 mg tabletti, suussa hajoava PL 2021-09-01 Uusi

SPC

Itsehoito

Pamolhot-C 750 mg-300 mg porejauhe PL 2020-06-17.docx

SPC

Resepti

Pamorelin 11.25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2018-10-16

SPC

Resepti

Pamorelin 22.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2017-06-28

SPC

Resepti

Pamorelin 3.75 mg injektiokuiva-aine ja liuotin PL 2018-10-16

SPC

Resepti

Panacod poretabletti PL 2021-06-21 Uusi

SPC

Resepti

Panacod tabletti PL 2021-06-21 Uusi

SPC

Itsehoito

Panadol 24 mg-ml oraalisuspensio PL OTC 2021-06-04

SPC

Resepti/itsehoito

Panadol 500 mg tabletti OTC PL 2020-04-16.doc

SPC

Resepti/itsehoito

Panadol 500 mg tabletti PL 2020-04-16.doc

SPC

Itsehoito

Panadol 60 mg,125mg, 250 mg peräpuikko PL 2021-06-04

SPC

Itsehoito

Panadol coffein 500 mg-65 mg PL 2020-04-16.doc

SPC

Itsehoito

Panadol comp poretabletti PL 2020-04-16.doc

SPC

Itsehoito

Panadol comp tabletti PL 2020-04-16.doc

SPC

Resepti

Panadol forte 1000 mg tabletti PL otc 2020-09-03

SPC

Resepti

Panadol forte 1000 mg tabletti PL rx 2020-09-03

SPC

Itsehoito

Panadol hot 500 mg-annos, jauhe oraaliliuosta varten PL 2020-04-16.doc

SPC

Itsehoito

Panadol pore 500 mg poretabletti PL 2020-04-16.doc

SPC

Resepti/itsehoito

Panadol zapp 500 mg tabletti otc PL 2020-04-16.doc

SPC

Resepti/itsehoito

Panadol zapp 500 mg tabletti PL 2020-04-16.doc

SPC

Resepti

Panandol extend-665 mg säädellysti vapauttava tabletti PL 2020-04-16.docx

SPC

Resepti/itsehoito

Panapar 500 mg tabletti PL otc 2020-04-16.doc

SPC

Resepti/itsehoito

Panapar 500 mg tabletti rx PL 2020-04-16.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (ent. Pandemic influenza vaccine Medimmune) - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Seuraavat 30   >