Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto


Ihmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden pakkausselosteet (Package Leaflets, PL)

Pakkausseloste (PL) on lääkkeen käyttäjälle tarkoitettu tiedote lääkkeestä ja sen oikeasta käytöstä. Julkaistavat pakkausselosteet sisältävät ohjeistuksen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Pakkausselosteet ovat haettavissa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen, myyntilupanumeron ja ATC-koodin perusteella.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden pakkausselosteet julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku lääkevalmisteen alkukirjaimella: n


Pakkausselosteet 1 - 30 kokonaismäärästä 222
  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >    
Valmiste-
yhteenveto
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Naglazyme - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Naldix 50 mg tabletti PL 2018-03-27

SPC

Resepti

Nalgesin 220 mg tabletti PL 2020-03-02

SPC

Resepti

Naloxon B. Braun 0.4 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos PL 2018-03-14

SPC

Resepti

Nalpain 10 mg-ml injektioneste PL 2020-04-23

SPC

Resepti

Naltrexon Accord 50 mg tabletti, kalvopäälysteinen PL 2020-02-06

SPC

Resepti

Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti kalvopäällysteinen PL 2016-11-02

SPC

Resepti

Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti PL 2019-03-13

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Namuscla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Resepti

Nanogam 100 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Nanogam 50 mg-ml infuusioneste, liuos PL 2019-07-04

SPC

Resepti

Naprometin 500 mg tabletti PL 2019-07-02

SPC

Resepti

Napromex 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-10-17

SPC

Resepti

Naproxen Krka 550 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-03-04

SPC

Resepti

Naproxen Mylan 500 mg tabletti PL 2020-09-01 Uusi

SPC

Resepti

Naproxen Orion 250 mg, 500 mg tabletti PL 2018-07-24

SPC

Resepti

Naramig 2.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2020-04-17.doc

SPC

Resepti

Naratriptan Orifarm 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti PIL 2018-10-03.docx

SPC

Itsehoito

Nasacort 55 mikrog-annos nenäsumute, suspensio OTC PL 2020-04-29 Uusi

SPC

Resepti

Nasacort 55 mikrog-annos nenäsumute, suspensio Rx PL 2020-09-14 Uusi

SPC

Itsehoito

Nasment 1 mg-ml nenäsumute, liuos PL 2020-02-12.doc

SPC

Itsehoito

Naso-Ratiopharm 0.5 mg/ml, 1 mg/ml nenäsumute, liuos PL 2020-02-03

SPC

Resepti

Nasofan 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PL 2018-10-29

SPC

Itsehoito

Nasofan 50 mikrog-annos nenäsumute, suspensio PL OTC 2018-10-29

SPC

Itsehoito

Nasolin 0.5 mg-ml, 1 mg-ml nenäsumute, liuos PL 2019-05-21

SPC

Resepti

Nasonex 50 mikrog-annos nenäsumute PL 2020-03-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Natpar - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

SPC

Itsehoito

Natr Chlorid 9 mg-ml nenätipat PIL 2019-09-02

SPC

Resepti

Natrilix 2.5 mg tabletti PL 2017-04-20

SPC

Resepti

Natrilix Retard 1.5 mg depottabletti PL 2018-09-15

  1  2  3  4  5  6  7  8  |  Seuraavat 30   >