Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 91 - 120 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti/itsehoito

Paramax Forte 1000 mg, Paramax Rap 500 mg, Paramax Junior 250 mg tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Paramax-Cod tabletti SPC 2022-05-10

PL

Resepti

Paricalcitol Accord 5 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2022-01-19

PL

Resepti

Paricalcitol Alternova 1 mikrog, 2 mikrog kapseli, pehmeä SPC 2023-11-22

PL

Resepti

Pariet 10 mg, 20 mg enterotabletti SPC 2022-12-12

PL

Resepti

Paroxetin Orion 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2023-12-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Parsabiv - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pausanol 0,1 mg-g emätinemulsiovoide SPC 2022-04-01

PL

Resepti

Pausanol emätinpuikko SPC 2022-04-01

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Paxlovid - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pazenir - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pazopanib STADA 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2022-01-11

PL

Resepti

Pazopanib Zentiva 200 mg, 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2024-02-06 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
PecFent - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedea - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pedippi 2 mg-ml jauhe oraalisuspensiota varten SPC 2024-02-28

PL

Resepti

Peditrace infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2021-02-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pedmarqsi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pegasys - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Pegorion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Pegorion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-08-18

PL

Itsehoito

Pegulos 6 g, 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2021-10-10

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelgraz - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pelmeg - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemazyre - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pemetrexed Avansor 25 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2022-07-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pemetrexed Baxter - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >