Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 336
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Pabal 100 mikrog-ml injektioneste, liuos SPC 2020-01-02

PL

Resepti

Pacligen 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Paclitaxel Accord 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-09-07.docx

PL

Resepti

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Padviram 600 mg-200 mg-245 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2020-03-04

PL

Resepti

Pafinur 1 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-06-27

PL

Resepti

Pafinur 10 mg tabletti SPC 2019-05-06

PL

Resepti

Palexia 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia 4 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia 4 mg-ml, 20 mg-ml oraaliliuos SPC 2012-10-19

PL

Resepti

Palexia 50 mg, 75 mg, 100 mg tabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia Depot 25 mg depottabletti SPC 2020-03-27

PL

Resepti

Palexia Depot 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg depottabletti SPC 2020-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Paliperidone Janssen-Cilag International - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Palladon 1.3 mg, 2.6 mg kapseli SPC 2020-03-03

PL

Resepti

Palladon 2 mg-ml, 10 mg-ml, 20 mg-ml, 50 mg-ml injektio-infuusioneste, liuos SPC 2018-06-07

PL

Resepti

Palladon 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova SPC 2017-07-28

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palonosetron Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste SPC 2016-08-04

PL

Resepti

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrog injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2016-08-04

PL

Resepti

Palonosetron Macure 250 mikrog injektioneste SPC 2016-08-23

PL

Resepti

Palonosetron Reig Jofre 250 mikrog injektioneste SPC 2016-05-02

PL

Resepti

Palonosetron Stada 250 mikrog injektioneste SPC 2018-03-05

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Palynziq - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Pamifos 3 mg - ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2020-06-01

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 1000 mg tabletti SPC 2019-05-13

PL

Itsehoito

Pamol 24 mg-ml oraalisuspensio SPC 2019-05-13

PL

Resepti/itsehoito

Pamol 500 mg tabletti SPC 2019-05-31

PL

Resepti/itsehoito

Pamol F 125 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-05-03

PL

Itsehoito

Pamol F 250 mg dispergoituva tabletti SPC 2019-05-03

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >