Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 351
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Peratsin 2 mg, 4 mg, 8 mg tabletti SPC 2023-05-12

PL

Resepti

Peratsin Dekanoaatti 108 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2023-09-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pergoveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Perindopril Krka 4 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti SPC 2021-09-15

PL

Resepti

Perindopril Orion 4 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Perindopril Orion 8 mg tabletti SPC 2022-12-01

PL

Resepti

Perindopril ratiopharm 4 mg tabletti SPC 2022-09-28

PL

Resepti

Perindopril Ratiopharm 8 mg tabletti SPC 2022-09-27

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4 mg-5 mg, 4 mg-10 mg, 8 mg-5 mg, 8 mg-10 mg tabletti SPC 2024-04-04

PL

Resepti

Perindopril-Indapamid Sandoz 4 mg-1.25 mg tabletti SPC 2022-05-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Perjeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Perlinganit 1 mg-ml infuusioneste, liuos SPC 2022-08-01

PL

Resepti

Permethrin Morningside 50 mg-g emulsiovoide SPC 2022-08-02

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti, päällystetty SPC 2021-12-16

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2021-11-10

PL

Resepti

Perusliuos-K infuusioneste, liuos SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Perxine 50 mg-ml emulsiovoide SPC 2024-01-22

PL

Resepti

Pethidine Macure 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2024-03-07 Uusi

PL

Resepti

Pevisone 1 mg-g + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2023-04-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Peyona - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pheburane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Phelinun - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Phesgo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Phosphoral 24,4 g-10,8 g oraaliliuos SPC 2022-03-29

PL

Resepti

Phoxilium 1.2 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2023-03-20

PL

Resepti

Physioneal 35 Glucose 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaaalidialyysineste SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Physioneal 35 Glucose Clear-Flex 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-16

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaaalidialyysineste SPC 2022-05-02

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose Clear-Flex 13,6 mg-ml, 22,7 mg-ml, 38,6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2021-08-16

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >