Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.


Valmisteyhteenvedot 151 - 180 kokonaismäärästä 333
Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti

Peratsin Dekanoaatti 108 mg-ml injektioneste SPC 2017-08-18

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pergoveris - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Perindopril Krka 2 mg, 4 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Perindopril Krka 8 mg tabletti SPC 2020-02-25

PL

Resepti

Perindopril Orion 4mg tabl SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Perindopril Orion 8mg tabl SPC 2019-06-19

PL

Resepti

Perindopril Ratiopharm 4 mg tabletti SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Perindopril ratiopharm 8 mg tabletti SPC 2020-04-23

PL

Resepti

Perindopril- Indapamid Sandoz 4 mg -1.25 mg tabletti SPC 2019-06-11

PL

Resepti

Perindopril-Amlodipin Krka 4mg-5mg, 4mg-10mg, 8mg-5mg, 8mg-10mg tabletti SPC 2018-05-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Perjeta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Perlinganit 1 mg-ml infuusioneste SPC 2017-12-05

PL

Resepti

Persantin 75 mg tabletti SPC 2016-09-16

PL

Resepti

Persantin Depot 200 mg säädellysti vapauttava kapseli SPC 2015-06-26

PL

Resepti

Pertriptyl 2 mg-25 mg, 4 mg-25 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2019-02-15

PL

Resepti

Perusliuos-K infuusioneste, liuos SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Pevisone 1 mg-g + 10 mg-g emulsiovoide SPC 2020-06-09 Uusi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Peyona - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Pheburane - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Phosphoral oraaliliuos SPC 2019-05-21

PL

Resepti

Phoxilium 1.2 mmol-l hemodialyysi-hemofiltraationeste SPC 2018-07-27

PL

Resepti

Physioneal 35 Glucose 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2017-09-01

PL

Resepti

Physioneal 35 Glucose Clear-Flex 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml, peritoneaalidialyysineste SPC 2018-03-23

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml peritoneaalidialyysineste SPC 2017-09-01

PL

Resepti

Physioneal 40 Glucose Clear-Flex 13.6, 22.7, 38.6 mg-ml, peritoneaalidialyysineste SPC 2018-03-23

PL

Resepti

Physiotens 0.2 mg tabletti SPC 2017-11-16

PL

Resepti

Physiotens 0.4 mg tabletti SPC 2017-11-16

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Picato - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Picoprep jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-08-21

PL

Resepti/itsehoito

Picorion 5 mg tabletti SPC 2020-05-26

Edelliset 30    |  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >